6 februari 2020

Congres Laat de Dokter Dokteren; Hotel van der Valk Breukelen

Leidt inzet van scribes tot minder administratieve lasten en meer tijd voor patiënten? Daarover gaat het congres Laat de Dokter Dokteren op 6 februari. Scribes (letterlijk vertaald: schrijver) zijn medisch studenten die administratieve- en regeltaken overnemen van artsen en aios. In Radboudumc zorgt ondersteuning door scribes dat de aios interne geneeskunde meer rust ervaren in de avond- en weekenddiensten. Het congres wordt georganiseerd door Schmit Jongbloed Advies met als dagvoorzitter Jacqueline de Graaf, Hoogleraar Interne Geneeskunde en Opleidingsdirecteur medisch-specialistische vervolgopleidingen in Radboudumc.

Voor meer informatie en inschrijven www.laatdedokterdokteren.nl.