18 december 2020

OOR ZON symposium; Visie op zorg vanuit De Jonge Specialist en verzekeraar; 18 december 2020

Op 18 december 2020 zal de regio OOR ZON het jaarlijkse symposium organiseren: 'Visie op zorg vanuit De Jonge Specialist en verzekeraar'.
Registratie en ontvangst vanaf 09:30 uur.
Het symposium duurt tot 15:00 uur waarna afsluitend een samenzijn met borrel
Locatie:Bonnefantenmuseum, Maastricht

HIeronder het voorlopige dagprogramma:

Tijdstip

Onderdeel & Spreker

9.30-10.00 uur

Ontvangst en registratie

10.00-10.15 uur

Prof. Dr. Frank Smeenk
 
opening dagvoorzitter

10.15-11.15 uur

Dr. Hein Brackel ( 20 min)
 
De dokter van de toekomst: Visie op zorg vanuit   de Raad Opleidingen

Verzekeraar (CZ) ( 20 min)
 
De dokter van de toekomst: Visie op zorg vanuit   de Zorgverzekeraar  

AIOS (DJS) ( 20 min)
 
De dokter van de toekomst: Visie op zorg vanuit   De Jonge Specialist

11.15-11.30 uur

Koffiepauze – keuze maken stellingen t.b.v. het   debat

11.30-12.15 uur

Debat a.d.h.v. ingebrachte   stellingen sprekers

Dr. Hein Brackel,   Verzekeraar, AIOS
 
Moderator: Frank Smeenk 

12.15-11.30 uur

Afsluiten debat
  Toelichting interactieve sessies

12.30-13.30 uur

Netwerk lunch

13.30 - 14.30 uur

Interactieve sessies:   Zorgvisie & de rol van de opleiding
 
1. CZ: Zorgvisie verzekeraar: hoe organiseer je   de zorg? Wat is de rol van de opleiding hierin?
  2. FMS: Zorgvisie Raad opleidingen: hoe organiseer je de zorg?
  3. DJS: Zorgvisie: standpunt vanuit de toekomstige medische specialisten

14.30-15.00 uur

Plenaire terugkoppeling   & Verbinding
 
- discipline overstijgende onderwijsactiviteiten   n.a.v. de behandelde thema's (wat mist, wat was goed, wat willen we erin)
  - IOP's / ROP’s

Vanaf 15 uur

afsluitende borrel

Accreditatiepunten voor dit symposium zijn aangevraagd
Gezien het handhaven van de RIVM maatregelen t.a.v. COVID-19 kunnen wij ongeveer 80 deelnemers ontvangen.
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Indien u inschrijft en  zonder geldige reden niet komt opdagen, is er een boeteclausule opgenomen van 100 euro per deelnemer.

Inschrijven kan via: nathalie.bish@mumc.nl of telefonisch via het secretariaat Bureau OOR ZON: 043-3877577