5 juni 2018

RIO Congres

Beste RIO-betrokkene,

De afgelopen jaren bent u betrokken geweest bij project RIO. We hebben met RIO vanaf 2014 hard gewerkt aan de individualisering van de opleidingsduur en we zijn – nu de officiële projecttermijn in 2018 eindigt – verheugd om te zien hoe opleiders, aios en ondersteuners dit in hun dagelijkse praktijk opgepakt hebben.

 Daarom organiseren we op dinsdag 5 juni 2018 een feestelijk afsluitend RIO-congres (middag-avond-programma 15.00-20.00 uur), waar opleiders, aios en andere betrokkenen het podium krijgen om op inspirerende manier te laten zien wat ze rond individueel opleiden in beweging hebben gezet.

Een uitnodiging en programma volgen uiteraard. We zullen opleiders stimuleren hun aios mee te nemen naar de bijeenkomst, en aios hun opleider.