12 april 2018

De Primeur! Zowel Zuyderland MC als Catharina Ziekenhuis hebben als één van de eerste Nederlandse ziekenhuizen het RGS-instellingscertificaat voor alle medisch specialistische vervolgopleidingen behaald.

De registratiecommissie geneeskundig specialisten (RGS) is in het najaar 2017 gestart met de invoering van instellingsvisitaties. De eerste vier opleidingsziekenhuizen zijn inmiddels gevisiteerd, waaronder Zuyderland Medisch Centrum en Catharina Ziekenhuis Eindhoven voor de OOR ZON.
De instellingsvisitatie RGS richt zich op opleiding overstijgende kwaliteitsaspecten. Tijdens de visitatie  heeft een delegatie van opleiders, AIOS, bestuurders en onderwijskundigen de ziekenhuizen bezocht. Zij hebben o.a. de werking van de Centrale Opleidings Commissie en de afdeling Medische Opleidingen getoetst. Ook hebben er gesprekken plaatsgevonden met arts-assistenten, opleiders, COC, Leerhuis c.q. Academie, Raad van Bestuur en MSB.
Op vrijdag 6 april zijn tijdens een invitational de certificaten uitgereikt.
Het algemeen bestuur OOR ZON is trots met dit behaalde resultaat.