15 februari 2019

Handreiking: Technologische innovatie in de vervolgopleiding

Als het aan De Jonge Specialist ligt zijn situaties in de zorg met piepers en printen van dossiers snel verleden tijd. Al in 2016 concludeerden zowel de Werkgroep Zorg 2025 als de Federatie Medisch Specialisten in hun visiedocumenten dat er toenemend aandacht moet komende voor technologische innovatie in de zorg. De medische vervolgopleiding lijkt daarvoor een goede plek. Als we de specialisten van de toekomst opleiden tot artsen met verstand van innovatie, vinden technologische innovaties sneller hun weg naar de werkvloer. 

Handreiking Technologische innovatie in de medische vervolgopleiding

Dat technologische innovatie een plaats verdient in de medische vervolgopleidingen, is wat ons betreft helder. Maar hoe doe je dat? Om aios en opleiders hiervoor handvatten te bieden hebben we samen met de Federatie Medisch Specialisten een handreiking ontwikkeld. Hierin lees je hoe technologische innovatie van invloed is op het werk van medisch specialisten en welke competenties dit van ons vraagt. Ook laten we aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe dit een plek kan krijgen in de opleiding: over welke basis moet iedere aios beschikken en hoe kun je je hierin verdiepen? Lees de handreiking