27 februari 2019

Interprofessioneel opleiden: “Leren kennen en erkennen”

De groeiende en steeds complexer wordende zorgvraag maakt dat samenwerking binnen en tussen de eerste en tweede lijn steeds belangrijker wordt. Daarom zet  Nynke Scherpbier, hoofd eerstelijnsvervolgopleidingen in het Radboudumc, zich in voor inter- en intraprofessioneel onderwijs. In ArtsenAuto vertelt ze over de noodzaak hiervan: “Je zou denken dat dokters elkaar onderling wel verstaan, maar ze ontwikkelen al snel een eigen cultuur en taal.”

Lees verder....