10 december 2019

Nieuw werkformulier taakverdeling medisch specialist en verpleegkundig specialist

Met een vernieuwd en gedigitaliseerd werkformulier kunnen medisch specialisten en verpleegkundig specialisten betere en duidelijkere afspraken maken over de taakverdeling. Verpleegkundig specialisten kunnen bijvoorbeeld een endoscopie verrichten, spreekuren doen met een specifieke groep patiënten of een functie op zaal hebben. Het maken van afspraken over wie welke zorg levert binnen het ziekenhuis draagt bij aan het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek.