3 december 2018

rapport “Doelmatigheid van zorg: een onderscheidende competentie van toekomstige specialisten”

Bijzonder veel inzet, positief engagement en buitengewoon enthousiasme heeft geleid tot de inbedding van het thema ‘Doelmatigheid’ in de medische (vervolg)opleidingen OORZON. OORZON is niet voor niets bestempeld als koploper en draagt met trots het profielkenmerk ‘Doelmatigheid van zorg’ in de medische (vervolg)opleiding.

Om de zorg betaalbaar, toegankelijk, dichtbij de patiënt én van hoge kwaliteit te houden, moeten grote stappen gezet worden op het gebied van doelmatigheid. OORZON heeft zich de voorbije jaren hard ingezet om een positieve verandering teweeg te brengen. Daartoe is sterk ingezet op een gevoel van urgentie én ambitie, in alle lagen van de organisaties. Een - nog steeds gaande - ‘cultuur switch’ en creativiteit was dan ook nodig om opleidingen (nog meer) verantwoordelijk te maken voor het aansnijden van dit maatschappelijk relevante thema. OORZON streeft er expliciet naar om specialisten af te leveren die medisch expert zijn maar daarnaast ook uitstekend om kunnen gaan met de problemen in de huidige zorg en voorbereid zijn op de problemen waar de zorg in de toekomst mee wordt geconfronteerd.

Zijn wij klaar? Neen hoor. Maar wij hebben wel alvast een hoop te vertellen! Voor u ligt daarom het rapport “Doelmatigheid van zorg: een onderscheidende competentie van toekomstige specialisten”. Een wrap-up van de door OORZON ondernomen en geambieerde acties om het thema doelmatigheid in de medische (vervolg)opleidingen in te bedden.

Het rapport is opgebouwd rondom vier pijlers, te weten: verkennen, verspreiden, verankeren & verdiepen. Binnen iedere pijler worden de activiteiten en resultaten beschreven, ondersteund door voorbeelden, tips en betrokken actoren. De vier pijlers vormen tezamen een stevig fundament om in de medische (vervolg)opleiding te bouwen aan doelmatige gezondheidszorg. Laten we samen bouwen!

Veel leesplezier
Dr. Cindy Noben
Regio-coördinator doelmatigheid, OORZON