4 januari 2021

Resultaten nationale A(N)IOS enquete bekend

Jonge artsen zijn zeer bevlogen en bovengemiddeld trots op hun vak. Desalniettemin overweegt één op de vier aios met zijn opleiding te stoppen, met name vanwege de hoge werkdruk en structureel overwerken zonder compensatie. Ook ervaren a(n)ios de begeleiding bij patiëntenzorg als onvoldoende, wat gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van de opleiding en de zorg voor de patiënt. Dit blijkt uit onze Nationale a(n)ios enquête Gezond en veilig werken 2020.

De Jonge Specialist (DJS) doet periodiek een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden van jonge artsen. In 2018 was de laatste keer. De respons is nu een stuk hoger ondanks COVID-19, waar we enorm blij mee zijn. 1.419 jonge artsen (niet) in opleiding tot medisch specialist, ziekenhuisapotheker, klinisch chemicus en klinisch fysicus vulden de enquête dit najaar in. Ze zijn gemiddeld 31 jaar oud, driekwart is vrouw.

Hoge werkdruk en een kwart overweegt te stoppen

Lees verder..