1 februari 2021

Richtlijn kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek; publicatie NFU

De Richtlijn Kwaliteitsborging Mensgebonden Onderzoek omschrijft de minimale eisen waaraan WMO-plichtig onderzoek in de umc’s moet voldoen. De update geeft ten opzichte van versie van 2019 meer verduidelijking over datamanagement en monitoring. Daarnaast is de richtlijn nu voor het eerst ook in het Engels beschikbaar, om zo ook onze niet-Nederlandstalige onderzoekers te voorzien van een goede basis voor het uitvoeren van hun onderzoeken.