6 november 2019

Uitgangspunten en randvoorwaarden regionalisering medisch specialistische vervolgopleiding