17 februari 2021

Update anios 38+10 contracten; publicatie DJS

Een deel van de anios in algemene ziekenhuizen krijgt ten onrechte een 38+10 uur contract, dat specifiek bedoeld is voor aios. Hierdoor werken zij elke week 10 uur extra zonder daarvoor betaald te krijgen. De Jonge Specialist (DJS) vindt dit onacceptabel en heeft in het afgelopen jaar samen met de cao-onderhandelaars van de LAD en FBZ, zowel de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) als 12 individuele ziekenhuizen aangeschreven waar zulke contracten aangeboden worden. De meeste ziekenhuizen hebben inmiddels gereageerd en beloofd om deze praktijk aan te passen.

Overgangsregeling

Een aantal ziekenhuizen heeft aangegeven bezig te zijn met een overgangsregeling om tot een goede situatie te komen. DJS is van mening dat anios alleen contracten moeten krijgen conform de cao. Uren die méér worden gewerkt dan op grond van de cao is toegestaan, zijn overuren. Dit betekent dat, zo lang de situatie niet conform cao geregeld is, ziekenhuizen alle overuren moeten uitbetalen, ook de uren die reeds gemaakt zijn. Tevens moeten de overuren die reeds gemaakt zijn, uitbetaald worden aan de anios of in vrije tijd gecompenseerd moeten worden.

Onderwijs en opleidingsactiviteiten

DJS moedigt het aan dat anios mee kunnen doen aan onderwijsactiviteiten, zolang dit niet tot onbetaalde arbeid leidt. Enkele ziekenhuizen geven aan dat de anios zelf willen deelnemen aan het onderwijs, en dat zij nu kijken hoe ze hier recht aan kunnen doen. Of anios vrijwillig deel mogen nemen aan opleidingsactiviteiten, is een zaak tussen de anios en de opleider. Hierbij is van belang om vast te stellen dat opleidingsactiviteiten van aios, vaak reguliere werkzaamheden van anios zijn. Zaken als de overdracht, MDO en supervisie zijn voor anios geen opleidingsactiviteiten. Deze maken namelijk onderdeel uit van hun reguliere werkzaamheden in het kader van veilige patiëntenzorg. Ook zijn pauzes niet bedoeld om onderwijs of werk te verrichten.

Meldingen bij DJS

We krijgen nog steeds individuele meldingen van anios, en meldingen van anios groepen. Onze juristen van het kennis- en dienstverleningscentrum van de LAD en Federatie Medisch Specialisten, staan hen bij in deze zaken. We geven advies en juridische bijstand, zodat de contracten in overeenstemming met de cao worden gebracht en eventuele overuren worden uitbetaald.

Hoe gaat het bij jou en in jouw ziekenhuis?

We horen ook geluiden dat in sommige ziekenhuizen reeds veranderingen zijn doorgevoerd naar tevredenheid van de anios. Maar we horen ook geluiden dat deze veranderingen ten koste gaan van aios die extra ingezet worden. Ook zijn er berichten dat anios worden uitgesloten van de overdracht en geen supervisie meer ontvangen.  Dit is uiteraard ongewenst, en daarom zijn we benieuwd hoe jouw ziekenhuis dit aanpakt. Of heb je zelf te maken met een 38+10 contract? Laat het ons weten via info@dejongespecialist.nl