3 februari 2020

Verkorting opleidingsduur naar beneden bijgesteld

De opdracht om de opleiding tot medisch specialist te verkorten is teruggebracht van zes naar gemiddeld drie maanden. Dat schrijft het ministerie van VWS in een brief aan de Federatie Medisch Specialisten. Volgens de Federatie komt deze beslissing de kwaliteit van de medisch-specialistische vervolgopleiding ten goede.

De overeengekomen verkorting van de opleidingsduur was één van de maatregelen uit het Opleidingsakkoord uit 2013. Destijds gesloten tussen VWS en de zorgpartijen betrokken bij de medisch-specialistische vervolgopleiding om gezamenlijk invulling te geven aan door VWS beoogde bezuinigingen op de opleiding van medisch specialisten.

Lees verder..