28 januari 2020

Verminderen administratielast bij 36 kwaliteitsregistraties

Kwaliteitsregistraties die primair bedoeld zijn om de kwaliteit van zorg te meten en te kunnen verbeteren, brengen vaak nog te veel administratielast met zich mee. Zo kost het een dokter gemiddeld ½ uur invultijd per patiënt per kwaliteitsregistratie. Dit kan en moet anders vindt de Federatie. Daarom gaat zij samen met wetenschappelijke verenigingen zesendertig kwaliteitsregistraties kritisch bekijken op wat er wordt geregistreerd, waarom dit moet worden geregistreerd en op welke punten registraties slimmer gebruik kunnen maken van data.

Lees verder...