Medische Vervolgopleidingen

Cardio Thoracale Chirurgie

De cardio-thoracaal chirurg bezit adequate kennis, vaardigheden en gedrag om de diagnostiek van afwijkingen en de indicatiestelling tot hetzij operatieve hetzij niet–operatieve behandeling van afwijkingen van het hart, de longen, het mediastinum, de thoraxwand en de grote intrathoracale bloedvaten met hun onmiddellijke uitlopers uit te voeren. De cardio-thoracaal chirurg past deze kennis en kunde, zo mogelijk evidence based, effectief en ethisch verantwoord toe. De specifieke bekwaamheid van de cardio-thoracaal chirurg uit zich in het verrichten van operaties, waarin zijn technische vaardigheid tot uiting komt. Hij combineert dit met specifieke eigenschappen, die een optimaal functioneren als cardio-thoracaal chirurg op de operatiekamer als ook daarbuiten mogelijk maken. Door zijn centrale, coördinerende rol en positie is hij een teamspeler.

Structuur van de opleiding tot Cardio Thoracaal Chirurg:

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen: a. een jaar cardio-thoracale chirurgie, gevolgd door; b. een jaar heelkunde, gevolgd door; c. een jaar cardio-thoracale chirurgie, gevolgd door; d. drie jaar cardio-thoracale chirurgie.

De Opleiding Cardio Thoracale Chirurgie in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen:

-Catharina Ziekenhuis Eindhoven

-Maastricht UMC+