Medische Vervolgopleidingen

Dermatologie en Venerologie

Het specialisme dermatologie en venerologie houdt zich bezig met de diagnostiek, de behandeling en het onderzoek van de ziekten van de huid, de huidaanhangsels en de direct aan de huid grenzende slijmvliezen. Huidziekten zijn weliswaar zelden levensbedreigend, maar de invloed op de kwaliteit van leven van chronische inflammatoire huidaandoeningen als constitutioneel eczeem en psoriasis is groot en vergelijkbaar met reumatoïde artritis en hartinfarct. Het invaliderend effect en de arbeidsongeschiktheid bij de eveneens veelvoorkomende handeczemen is aanzienlijk. Huidmaligniteiten zijn de meest voorkomende maligne tumoren en nemen nog steeds verder toe evenals andere dermatologische verouderingsziekten, zoals veneus en arterieel vaatlijden en UVgerelateerde huidschade, waarmee de zorgvraag verandert evenals het profiel van de dermatoloog1. Dermatologie en venerologie is een ongedeeld poortspecialisme, waarbij het specialisme door de beoefenaren in de volle breedte in een inmiddels vrijwel uitsluitend intramurale poliklinische setting en in maatschapverband wordt uitgeoefend. De brede en  diepgaande kennis van de huid, het grootste orgaan van het lichaam, en de specifieke visuele diagnostische kennis en vaardigheden maken de dermatoloog uniek en stellen hem in staat met relatief weinig hulpmiddelen kosteneffectieve medische zorg te verlenen.

Structuur van de opleiding tot Dermatoloog:

De duur van de opleiding bedraagt vijf jaar. De opleiding bestaat uit in totaal negen onderdelen, bestaande uit de thema’s, waarbij het onderdeel algemene polikliniek  ermatologie is onderverdeeld in negen deelthema’s. De volgorde van de thema’s is vrij.

De opleiding omvat de volgende thema’s: a. algemene polikliniek dermatologie (30 maanden), bestaande uit: i. eczemateuze dermatosen; ii. psoriasis, erytrodermie en papulosquameuze dermatosen; iii. urticaria, erythemen, pruritus; iv. huidinfecties en infestaties; v. acne, andere aandoeningen van de huidaanhangsels, slijmvliesaandoeningen, pigmentstoornissen en atrofieën; vi. immunodermatosen en systeemziekten; vii. tumoren, nod(ul)euze dermatosen; viii. huidafwijkingen bij kinderen; genodermatosen; ix. psychodermatologie.

b. klinische werkzaamheden, waaronder dagbehandeling en klinische consulten (ten minste vier en ten hoogste acht maanden); en de volgende thema’s elk met een duur van ten minste twee en ten hoogste vier maanden: c. flebologie, lymfologie, proctologie; d. dermato-oncologie; e. lichttherapie en fotodermatologie; f. allergologie; g. venerologie; h. dermatopathologie;

De Opleiding Dermatologie en Venerologie in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen:

-Catharina Ziekenhuis Eindhoven

-Elkerliek Ziekenhuis Helmond

-Maastricht UMC+

-VieCuri Medisch Centrum Venlo

-Zuyderland MC Heerlen