Deskundigheid bevorderende activiteiten opleidingsgroep

Conform de nieuwe regelgeving kan de visitatiecommissie tijdens een RGS visitatie aan de opleidingsgroep (staf) de volgende vraag stellen: ‘hebben de leden van de opleidingsgroep -gedurende de laatste vijf jaar- systematisch geaccrediteerde deskundigheid bevorderende activiteiten met didactische aspecten ten behoeve van de opleiding gevolgd?'

Hieronder volgen enkele voorbeelden van mogelijke deskundigheid bevorderende activiteiten die -met bewijs van deelname- aan een visitatiecommissie overlegd kunnen worden. Let wel, deze opsomming is een indicatie en wellicht niet volledig.

Klinisch opleiden en Klinisch opleiden voor gevorderden (voorheen BTT-BCT & ACT trainingen). *Binnen MUMC+ verplicht gesteld voor alle stafleden van een opleidingsgroep. inschrijven via www.oorzon.nl
BKO training. Organisatie en informatie bij de FHML; Universiteit Maastricht
Inspireren en Groei. Organisatie en informatie bij de FHML: Universiteit Maastricht
Een leven lang leren.  Organisatie en informatie bij de MUMC+. Inschrijven via www.oorzon.nl
EPA training. Organisatie en informatie bij de MUMC+. Inschrijven via www.oorzon.nl
Mentortraining. Organisatie en informatie bij de MUMC+. Inschrijven via www.oorzon.nl
Feedbacktraining. Organisatie en informatie bij de MUMC+. Inschrijvan via www.oorzon.nl
De training 'docentprofessionalisering in Doelmatigheid van Zorg'. Inschrijven via www.oorzon.nl
Deelname aan een regionale bijeenkomst met een opleidingsgericht thema. Organisatie jaarlijks door oor zon en publicatie via www.oorzon.nl
Landelijke congressen of symposia met 'individualisering' als thema. Organisatie en inschrijven via www.specialistenopleidingopmaat.nl
Deelname jaarlijks MMV congres. Organisatie en informatie via www.medischevervolgopleidingen.nl
Deelname NVMO congres. Organisatie en informatie via www.nvmo.nl
Deelname Masterclasses opleiden. Op aanvraag via 'De Tweede Praktijk'
Deelname Congrestival. Elk najaar organisatie 'De Tweede Praktijk'
Deelname OOR symposia. Organisatie en informatie via alle OOR's in Nederland
Deelname aan congressen 'doelmatigheid van zorg'. Organisatie en informatie via www.bewustzijnsproject.nl
Deelname aan de trainingen 'medisch leiderschap voor opleiders', 'masterclass startende opleider', via de Academie voor Medisch Specialisten
Deelname geaccrediteerde opleidingsdagen wetenschappelijke verenigingen. Organisatie en informatie  via wetenschappelijke verenigingen