Doelmatigheid

Sinds 2013 wordt er binnen de OOR ZON specifieke aandacht geschonken aan het thema ‘doelmatigheid van zorg’. Doelmatigheid van zorg kan gedefinieerd worden als ‘het leveren van dezelfde kwaliteit van zorg tegen geringere kosten of het bereiken van een hogere kwaliteit van zorg tegen gelijke kosten´. Doelmatigheid van zorg komt op verschillende manieren terug in de medische vervolgopleiding. Zo worden AIOS in de regio gestimuleerd om zelf een doelmatigheidsinitiatief op te zetten om op die manier bij te dragen aan verbeteringen in de zorg. In de periode 2014-2016 werden ruim 170 doelmatigheidsinitiatieven opgezet.

In de Onderwijs en Opleidingsregio Zuid-Oost Nederland bouwen AIOS en medisch specialisten samen aan een ‘doelmatigere toekomst.’ Einde november 2018 is er een rapport verschenen waarin 'de onderscheidende competentie van toekomstige specialisten' beschreven staat. Het volledige rapport is te lezen in de bijlage beneden aan deze pagina 

 Deze infographic geeft de impact van al deze doelmatigheidsinitiatieven op verschillende stakeholders weer.


Meer informatie via Cindy Noben of het landelijke bewustzijnsproject: info@bewustzijnsproject.nl.