Profiel Doelmatigheid

Doelmatigheidsinitiatieven

Overzicht van alle initiatieven per specialisme.
 
Anesthesiologie

Cardiologie

Piels (2017), Complicatieregistratie, MUMC+
Pisters(2017), Instantane wachtlijstvrije revascularisatie, MUMC+
Weijs (2017), WiFi telefoon consulten en dienstsein bij de afdeling Cardiologie, MUMC+
Jaarsma (2017), Digitalisering documentatie rondom coronairangiografie, Zuyderland
Jaarsma (2017), Gestandardiseerde bloeddrukmeting, Zuyderland

Cardiothoracale chirurgie
Dermatologie
  
Heelkunde
 
Interne Geneeskunde
 
Kindergeneeskunde
 
Klinische farmacie
 
Klinische Genetica
 
Longziekten
 
Medische Microbiologie
 
Neurochirurgie
 
Neurologie
 
Obstetrie & Gynaecologie
 
Oogheelkunde
 
Orthopedie
 
Psychiatrie
 
Radiologie

Radiotherapie
 
Revalidatiegeneeskunde
 
Urologie
 
Vasculaire geneeskunde
 
Ziekenhuisfarmacie