Doelmatigheid

Evenementen

Aankondiging en inschrijven!

18 april 2018: Symposium doelmatigheid van zorg; Leiden

Doelmatigheid van zorg is een relevant maatschappelijk thema dat steeds verder zijn weg vindt in de zorg en de geneeskundige vervolgopleidingen. Binnen de OOR werken jullie daar ook hard aan. Aios die zich hier actief voor inzetten, kunnen een landelijk podium krijgen op het Symposium Doelmatigheid van Zorg op woensdag 18 april 2018 in samenwerking met OOR Leiden. Hier wordt ook de Doelmatigheidsprijs 2018 uitgereikt. Aios kunnen een project indienen dat bijdraagt aan doelmatig leren denken en handelen. Zo willen we aios stimuleren om met een kritische blik te kijken naar de praktijk van alledag en te zien waar verbeteringen mogelijk zijn om zo de zorg te optimaliseren. Lees verder.....
 

Winnaar doelmatigheidsprijs 2017: Michiel Hageman
 
25 november 2015: Tweede symposium Doelmatigheid van Zorg in de Praktijk, Roermond
 
15 december 2014: Eerste symposium Doelmatigheid van Zorg in de Praktijk, MUMC+