Doelmatigheid

Handige links

Cijfertool ‘Kosten van Ziekten’ 

U vindt hier de cijfers uit de Kosten van Ziektenstudie van het RIVM, vanaf 2003. De kosten zijn uitgesplitst naar gebruik van zorg (diagnose, leeftijd en geslacht) en aanbod van zorg (sector, functie en financieringsvorm). Met deze tool kunt u zelf uw eigen tabellen en grafieken samenstellen met de beschikbare cijfers. Meer informatie via: https://kostenvanziektentool.volksgezondheidenzorg.info/tool/nederlands/
 

Medical Business Education

Iedere co- en arts-assistent zou een basis van deze financiële, bestuurskundige en organisatorische aspecten mee moeten krijgen. Een basisbegrip van hoe een organisatie werkt en welke financiële kwesties een rol spelen is onontbeerlijk om verantwoordelijkheid te voelen en te nemen; de arts als professional in the lead. Meer informatie via: http://medicalbusiness.nl/education/

 

 Hierboven vindt u een video over het systeem van gezondheidszorg door Wouter Bos. Voor meer video's over ziekenhuisfinanciën en marktwerking in de zorg, kijk dan hier.

Online course betaalbaarheid en kwaliteit van zorg

In deze cursus kijken we naar waarom het zorgstelsel is zoals het is, hoe het werkt en hoe de medisch specialist invloed kan uitoefenen op de betaalbaarheid van de zorg. Aan de hand van cases, animaties en artikelen kijken we naar de rollen van de zorgverzekeraar, de overheid, de patiënt en de medisch specialist. Meer informatie via: https://www.academiemedischspecialisten.nl/cursus/online-cursus-betaalbaarheid-en-kwaliteit-van-zorg/
 

Het Bewustzijnsproject

Elke dag neem je talloze beslissingen. Vaak samen met patiënt en collega’s: wat gaan we doen? Wat levert de behandeling de patiënt op, maar ook: wat kost het en is het de optimale keuze? Denk jij bij elke stap die je zet bewust na over de keuzes en wiens belang daarmee gediend is? En of de kosten in verhouding zijn met de baten? Het Bewustzijnsproject werkt voor alle geneeskundig specialisten aan best practices die je kunnen helpen een bewuste arts te worden. Zodat je optimale kwaliteit kunt leveren aan tevreden patiënten. En de zorg betaalbaar blijft. Meer informatie via: http://www.bewustzijnsproject.nl/
 

De maatschappelijke rol van de arts

Naast alleen medisch handelen en individuele patiënten centraal stellen krijgen artsen meer en meer een maatschappelijke rol: “Wat levert per euro de meeste gezondheidswinst op?”, en wie moet zich hiervoor inzetten – de politicus of de dokter?