Doelmatigheid

Handige links

Doelmatigheid in uw opleidingsplan

Gebruik de doelmatigheidswizard: Met behulp van acht vragen genereert u een addendum voor het opleidingsplan. Hierin vindt u een beschrijving van wat u op verschillende niveaus in de opleiding én in de praktijk aan doelmatigheid doet en welke algemene competenties hierdoor getraind worden en hoe. Denk bijvoorbeeld aan de competenties communicatie en samenwerken wanneer doelmatigheid van een (be)handeling tijdens een MDO aan de kaak wordt gesteld door het protocol ter discussie te stellen, of wanneer u de kosten van een lab aanvraag tijdens de overdracht bespreekt.

De wizard werkt simpel en snel. Het enige dat u daarna nog moet doen, is het addendum personaliseren en in uw opleidingsplan plaatsen. Probeer het hier direct!

Een frisse blik kan tot verbetering leiden

Aios krijgen tijdens hun opleiding de kans om een kijkje te nemen binnen verschillende organisaties. Tijdens deze periode worden zij geconfronteerd met verschillende werkwijzen en routines. Wat in de ene instelling effectief en efficiënt verloopt, zou zomaar eens een bottleneck voor de andere instelling kunnen vormen. Opleider Kindergeneeskunde Hein Brackel in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven weet zijn aios optimaal te stimuleren om hun ervaringen te vertalen naar kwaliteitsverbetering. Hoe hij dit doet, ziet u in het volgende filmpje: https://www.bewustzijnsproject.nl/voorbeelden/een-frisse-blik-kan-tot-verbetering-leiden/

Doelmatige zorg als state of mind

Om AIOS doelmatig te leren denken en werken is het van belang dat ze hier vanaf dag 1 aandacht aan besteden. Opleiders hebben hierbij een essentiële rol. Maar hoe pak je dat aan als opleider? Hoe stimuleer je AIOS om doelmatig te denken en werken? KNO-arts Brunings uit het Maastricht UMC+ neemt je mee in zijn dagelijkse activiteiten om zijn AIOS doelmatig te leren denken en werken. Meer informatie via: https://www.bewustzijnsproject.nl/voorbeelden/doelmatige-zorg-dat-is-toch-heel-normaal/

Cijfertool ‘Kosten van Ziekten’ 

U vindt hier de cijfers uit de Kosten van Ziektenstudie van het RIVM, vanaf 2003. De kosten zijn uitgesplitst naar gebruik van zorg (diagnose, leeftijd en geslacht) en aanbod van zorg (sector, functie en financieringsvorm). Met deze tool kunt u zelf uw eigen tabellen en grafieken samenstellen met de beschikbare cijfers. Meer informatie via: https://kostenvanziektentool.volksgezondheidenzorg.info/tool/nederlands/
 

Medical Business Education

Iedere co- en arts-assistent zou een basis van deze financiële, bestuurskundige en organisatorische aspecten mee moeten krijgen. Een basisbegrip van hoe een organisatie werkt en welke financiële kwesties een rol spelen is onontbeerlijk om verantwoordelijkheid te voelen en te nemen; de arts als professional in the lead. Meer informatie via: http://medicalbusiness.nl/education/

 

 Hierboven vindt u een video over het systeem van gezondheidszorg door Wouter Bos. Voor meer video's over ziekenhuisfinanciën en marktwerking in de zorg, kijk dan hier.

Online course betaalbaarheid en kwaliteit van zorg

In deze cursus kijken we naar waarom het zorgstelsel is zoals het is, hoe het werkt en hoe de medisch specialist invloed kan uitoefenen op de betaalbaarheid van de zorg. Aan de hand van cases, animaties en artikelen kijken we naar de rollen van de zorgverzekeraar, de overheid, de patiënt en de medisch specialist. Meer informatie via: https://www.academiemedischspecialisten.nl/cursus/online-cursus-betaalbaarheid-en-kwaliteit-van-zorg/
 

Het Bewustzijnsproject

Elke dag neem je talloze beslissingen. Vaak samen met patiënt en collega’s: wat gaan we doen? Wat levert de behandeling de patiënt op, maar ook: wat kost het en is het de optimale keuze? Denk jij bij elke stap die je zet bewust na over de keuzes en wiens belang daarmee gediend is? En of de kosten in verhouding zijn met de baten? Het Bewustzijnsproject werkt voor alle geneeskundig specialisten aan best practices die je kunnen helpen een bewuste arts te worden. Zodat je optimale kwaliteit kunt leveren aan tevreden patiënten. En de zorg betaalbaar blijft. Meer informatie via: http://www.bewustzijnsproject.nl/
 

Maatschappelijke Rol

 
Naast alleen medisch handelen en individuele patiënten centraal stellen krijgen artsen meer en meer een maatschappelijke rol: “Wat levert per euro de meeste gezondheidswinst op?”, en wie moet zich hiervoor inzetten – de politicus of de dokter?