Medische Vervolgopleidingen

Heelkunde

 

Chirurgie: een fascinerend vak!

Als chirurg ben je de expert in de behandeling van tal van ziektes, verwondingen, gezwellen, misvormingen of afwijkingen die voor verwijdering of reconstructie  in aanmerking komen. Heelkunde behoort tot de snijdende specialismen waarvan algemene chirurgie de kern vormt.

Chirurgie is een vakgebied dat permanent in ontwikkeling is, zowel op technologisch als medisch vlak. Om die reden vindt steeds meer differentiatie plaats. Na de opleiding tot algemeen chirurg kun je je verder specialiseren en een persoonlijk expertise gebied ontwikkelen. Het vakgebied onderscheidt verschillende subspecialisaties zoals kinderchirurgie, gastro-intestinale chirurgie, longchirurgie, traumachirurgie,  chirurgische oncologie en vaatchirurgie.

Wat houdt het vak in?

Eén ding staat vast; voor een chirurg is geen dag hetzelfde. Jouw werkgebied is de OK, de poli, de verpleegafdeling én de spoedeisende hulp. Het is een misverstand dat chirurgen alleen maar opereren. Als chirurg speel je vaak de hoofdrol tijdens de diagnostiek, preoperatieve evaluatie, operatie, postoperatieve zorg en follow-up. Juist omdat je in het hele proces betrokken bent, heb je vaak over een langere periode contact met de patiënt en bouw je een persoonlijke relatie op. Bij geen enkel ander specialisme is er zo’n directe relatie tussen de behandeling of ingreep en het resultaat bij de patiënt.

Als chirurg moet je stevig in je schoenen staan. Het is van groot belang dat je zowel fysiek als mentaal fit bent. Het is namelijk hard werken; de dagen zijn intensief en er wordt veel van je gevraagd. Je doet van alles tegelijk en moet veel ballen in de lucht houden. Je durft de leiding te nemen en weet het team om de patiënt heen goed te organiseren. Je zorgt ervoor dat iedereen naar elkaar luistert en dat de juiste informatie boven tafel komt. Je weet de rust te bewaren, óók onder (tijds)druk. Je bent analytisch en kunt hoofd- en bijzaken scheiden. Door logisch te redeneren kun je de juiste diagnose stellen en bepalen welke behandeling of ingreep het beste is voor de patiënt. Je weegt af of een operatie echt nodig is en kunt de consequenties van je beslissingen overzien.

Als chirurg werk je altijd samen met anderen. In de OK met (assistent-) chirurgen, operatieassistenten en anesthesisten. In de kliniek en poli heb je als chirurg een belangrijke rol in een multidisciplinair team met andere specialisten en verpleegkundigen. Dat vraagt om teamgeest waarbij je weliswaar zelf vaak op de voorgrond treedt, maar ook een dienende rol moet kunnen accepteren. Dat betekent dat je sociaal vaardig moet zijn en goed moet kunnen communiceren. Niet alleen met vakgenoten en andere collega’s, maar natuurlijk ook met patiënten en familie in wiens situatie en achtergrond je bereid bent je te verdiepen.

Een zekere autoriteit is geen enkele chirurg vreemd. Dat brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Het gaat in dit vak om luisteren, de essentie benoemen, zuiver onderhandelen en de ander op basis van de juiste argumenten overtuigen. Een goede chirurg kent zijn grenzen, bluft niet, is oprecht en integer en dwingt daarmee respect af.

Onmisbare persoonlijke kenmerken

Veel competenties leer je of scherp je aan tijdens je opleiding Heelkunde. Als je chirurg wilt worden beschik je daarnaast over een aantal onmisbare persoonlijke kenmerken. Je bent handig, want met twee linkerhanden kom je er niet in dit vak. Je bent fit en energiek en voelt je thuis in een chirurgische omgeving. Je bent op een respectvolle manier daadkrachtig. Je bent kritisch naar jezelf en hebt de ambitie om jezelf te verbeteren, zowel op het gebied van medische kennis als handvaardigheid. Chirurgen zijn mensen die voldoening halen uit het feit dat het resultaat van hun handelen snel bij de patiënt zichtbaar is. Als jij je hierin herkent, dan is een carrière als chirurg wellicht iets voor jou.

Welke competenties heb je nodig? 

Hieronder vind je een overzicht van de competenties waaraan je als chirurg (in opleiding) moet voldoen.

Logisch redeneren:

Je kunt logisch nadenken en weet hoofd-en bijzaken van elkaar te onderscheiden. Op basis van informatie die je al hebt, aangevuld met informatie die je krijgt aangereikt door de patient en collega specialisten, ben je in staat om in korte tijd in de juiste volgorde prioriteiten te stellen en conclusies te trekken.

Groepsgericht leidinggeven:

Je durft initiatief te nemen en bent niet bang om leiderschap te tonen. Je weet het team te mobiliseren en goed te organiseren zodat iedereen naar elkaar luistert en zijn taak binnen het team kent en  uitvoert. Je straalt een zekere autoriteit uit en gaat respectvol met alle betrokkenen om.

Besluitvaardigheid:

Je durft besluiten te nemen op basis van de beschikbare informatie. Je bent doortastend en durft knopen door te hakken, ook onder tijdsdruk. Je staat voor een eenamaal genomen besluit en handelt daarnaar.

Samenwerken:

Of je nu werkt in een OK, de SEH of op de poliklniek, je maakt altijd deel uit van een team. Je staat open voor de mening van anderen en waardeert ieders bijdrage. Zeker als een patient meerdere aandoeningen heeft, of bij complicaties, heb je te maken met andere specialismen en moet je samen komen tot de beste oplossing. als je niet goed kunt samenwerken, kun je geen goede chirurg zijn.

Mondelinge communicatie:

Je kunt je verplaatsen in de situatie en achtergrond van de patient en zijn familie en weet de boodschap begrijpelijk en op niveau van de patient over te brengen. In de communicatie met professionals ben je duidelijk en in staat anderen te overtuigen en te motiveren op basis van argumenten.   

Luisteren:

Ook al heb je de leiding, je bent niet alleen zelf aan het woord. Je luistert naar de mening van anderen en doet dat op een respectvolle  manier. Luisteren betekent ook: niet te snel tevreden zijn met een antwoord, maar durven doorvragen zodat de juiste informatie naar boven komt.

Resultaatgericht:

Chirurgie is een bij uitstek resultaatgericht vak. Je haalt voldoening uit het feit dat jouw handelen snel effect heeft op de kwaliteit van leven van de patiënt en zet alles op alles om het beste resultaat te realiseren. Dat veronderstelt een grote gedrevenheid die zich onder meer vertaalt in de hoge eisen die je aan jezelf en anderen stelt. 

Inzet:

Een chirurg is een persoon met ambitie die bereid is om hard te werken om die ambitie te realiseren. Je bent kritisch naar jezelf en wilt jezelf voortdurend perfectioneren. Het woord luiheid komt niet in je woordenboek voor. Je bent altijd bezig met bijleren; het vergroten van je kennis en praktische (hand)vaardigheden. Je bent oprecht betrokken bij de patiënt en wilt altijd het beste resultaat voor de patiënt behalen.

Hoe val je op?

Geen enkel CV is zaligmakend en geen enkel onderdeel kan op zichzelf een opleidingsplaats garanderen. Het is de combinatie van elementen of uitgesproken kwaliteit op een of meer onderdelen en altijd de totale persoon die het verschil maakt. Wat in elk geval helpt is als je CV een nietje nodig heeft, met andere woorden als je laat zien dat je opvallend hebt gepresteerd op bijvoorbeeld de volgende gebieden:

 • Een goed coschap heelkunde of een goede semiarts stage heelkunde

 • Een goed ANIOS-schap Heelkunde, inclusief enige wetenschappelijke output

 • Wetenschap; als combinatie met ANIOS-schap of promotieonderzoek

 • overige extra curriculaire activiteiten die getuigen van eigenschappen die een chirurg nodig heeft.

   

 • Sollicitatieprocedure

  Voor de opleiding heelkunde bestaat een landelijke sollicitatieprocedure. Zie www.heelkunde.nl/werk_en_opleiding/opleiding/sollicitatieprocedure.

   

De Opleiding Heelkunde in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen:

-Catharina Ziekenhuis Eindhoven

-Maastricht UMC+

-Máxima Medisch Centrum Veldhoven

-VieCuri Medisch Centrum Venlo

-Zuyderland MC Heerlen Sittard
 

Landelijk aanbod opleidingsetalages Heelkunde