Medische Vervolgopleidingen

Huisartsgeneeskunde

Huisartsgeneeskunde

Het vak

Huisartsen zijn het eerste aanspreekpunt voor mensen met vragen over gezondheid en ziekte. Iedere Nederlander kan terecht bij een huisarts in de buurt en de kosten vallen buiten het eigen risico. De huisarts garandeert 24/7 zorg. Buiten kantoortijden en in de weekenden gebeurt dat op de Huisartsenpost waarbij elke huisarts is aangesloten en dienst doet volgens afspraak. De huisarts kent de mens achter zijn patiënten en diens context, het gezin en de familierelaties. Het merendeel (ruim 90%) van alle hulpvragen handelt de huisarts zelfstandig af. Gezien de toenemende vergrijzing en de daarmee gepaard gaande multimorbiditeit, willen huisartsen wel graag meer tijd voor hun oudere patiënten. Naar verwachting zal dat ook wel gaan gebeuren want de huisarts is onmisbaar in de Nederlandse gezondheidszorg. De huisarts is relatief goedkoop en de overheid ziet daarom ook graag een sterke huisartsenzorg. Vandaar dat er voldoende opleidingsplekken zijn door heel het land en ook zijn er voldoende banen. Het vak ontwikkelt zich continu. Huisartsen werken steeds meer samen onder een modern dak en de mogelijkheden voor diagnostiek en sneltesten in de eerstelijn nemen toe. Mogelijkheden tot verder specialiseren in een bepaald aandachtsgebied zijn er volop. Het huisartsenvak is dynamisch, heeft een uitstekend toekomst perspectief en kent een gezonde balans werk-privé!

Wat voor huisarts wil jij zijn? doe hier de test......


De opleiding

De opleiding bestaat uit een driejarig curriculum en bestaat vooral uit praktijkonderwijs (31,5 uur bij fulltime aanstelling) verzorgd door goed geschoolde huisarts opleiders en specialisten. Een aios krijgt in onderwijs groepen -bestaande uit 6 of 12 aios per opleidingsjaar- wekelijks een dag terugkomdag onderwijs door ervaren (praktiserende) huisarts docenten en psychologen. Het curriculum is beschreven in een lokaal opleidingsplan waarin onderwijs inhoud (10 thema’s) en didactische uitgangspunten zijn vastgelegd. De ‘Maastrichtse School’ kenmerkt zich door kleinschalig onderwijs op maat gebaseerd op evidence based medicine gegeven door ‘praktijkmensen’ uit de regio. We hebben oog voor de individuele leerwens van de aios en spannen ons in om een aios zoveel als mogelijk uit zijn of haar opleiding te laten halen. Persoonlijk contact en een informele organisatie zijn kernwaarden waar we zeer aan hechten en waar we ook om gewaardeerd worden.

Maastricht, nu ook in Eindhoven

De huisartsopleiding van de UM heeft (huisarts)stageplekken in Limburg en Noord-Brabant. Het terugkomdagonderwijs wordt gegeven op onze onderwijslocatie in Eindhoven (Strijp-Z) en Maastricht (Debyeplein Randwyck). Er starten jaarlijks 36 aios in Maastricht én 36 aios in Eindhoven. De landelijke plaatsing is na loting -op basis van voorkeur- bepalend voor de onderwijslocatie waaraan je wordt gekoppeld. Ben je ingeloot voor Eindhoven, dan volg je daar het volledige curriculum waarbij de stageplekken ook in die regio zijn. Hetzelfde geldt voor een plaatsing in Maastricht. Het aangeboden basiscurriculum is voor beide onderwijslocaties hetzelfde maar heeft wel lokale accenten. In Maastricht ligt het accent op de aansluiting met de universiteit en research. In Eindhoven ligt het accent op de huisartsopleiding van de toekomst waarin nieuwe onderwijsvormen aan de orde komen en er samenwerking is met de zorggroepen uit de regio en de Radboud Universiteit. 

Informatie over: