Onderwijskundig netwerk

Innovatiefonds

Achtergrond

De huidige ontwikkeling van ‘de juiste zorg op de juiste plek’ vertaalt zich naar ‘de juiste medische vervolgopleiding op de juiste plek’. De zorg regionaliseert en daarmee ook de opleiding. Het regionaal organiseren van de opleiding zorgt voor optimaal gebruik van de opleidingscapaciteit en expertise. Daarnaast geeft het de AIOS een rijke exposure aan patiëntpopulaties, ziektebeelden en differentiatiemogelijkheden. Het streven is dat elke AIOS een excellente, individueel afgestemde opleiding krijgt door gebruik te maken van de rijkdom uit de OORZON. 
Voor een regionale opleiding met helder afgestemde samenhang en begeleiding is een goede regionale samenwerking essentieel.  

‘Een AIOS voor allen, allen voor een’

Het bereiken van consensus over regionale samenwerking is een proces van ‘Durven, Denken, Doen’. Daarbij kunnen wij helpen!

durven denken doen individualiseren door regionaliseren is 'durven, denken, doen'

Doel  

Een inhoudelijke impuls geven aan de regionale samenwerking van clusters door:
Inzicht: Het krijgen van inzicht en het leren van de parels en puzzels van de huidige regionale samenwerking van de clusters.
Hulp: Het bieden van opleidingsondersteuning op maat om regionale samenwerking te versterken.

Stappen in randvoorwaarden en de vier hoekstenen regionale samenwerkingsplannen

Voor een goede regionale samenwerking zijn een aantal randvoorwaarden van belang (zoals een gemeenschappelijke visie en doelstelling). Wanneer de randvoorwaarden op orde zijn zal regionale samenwerking plaatsvinden op verschillende gebieden; opleidingsonderdelen (waar leert een AIOS wat?), overdraagbaarheid van opleidingskwaliteit en bekwaamheidsverklaringen, en visie over waarin de regio en de partners zich onderscheiden (onderscheiding en profilering).

onderscheiden kwaliteit en bekwaamheid

Vanuit het Innovatiefonds wordt onderwijskundige hulp aangeboden aan clusters om stappen te maken op het gebied van randvoorwaarden en de vier hoekstenen van regionale samenwerking.

Regionale opleidingsplannen

Een regionaal opleidingsplan is een geschikt medium om regionale samenwerking te formaliseren. Een Format voor regionale opleidingsplannen en een bijbehorend Addendum (zie bijlagen)  zijn opgesteld om clusters te ondersteunen wij het opstellen van een compleet regionaal opleidingsplan.

‘Een regionaal opleidingsplan is een randvoorwaarde voor regionale samenwerking’  

Onderwijskundige begeleiding op maat

Naast het ontwikkelen van hulpmiddelen bieden wij vanuit het Innovatiefonds, onderwijskundige begeleiding op maat aan clusters bij het verstevigen van hun regionale samenwerking. Indien ondersteuning gewenst is dan horen wij dat graag.

Contact

OORZON bureau
Email adres: info@oorzon.nl
Telefoonnummer: 043-3877577

Dr. Kim van de Kant, projectleider
043-3871848, kim.vande.kant@mumc.nl