Medische Vervolgopleidingen

Interne Geneeskunde

Interne geneeskunde: een veelzijdig specialisme

Als internist houd je je bezig met het voorkomen, herkennen en behandelen van ziekten van inwendige organen en orgaansystemen bij adolescenten en volwassenen. Interne geneeskunde behoort tot de beschouwende specialismen. Het is een zeer breed specialisme dat door vrijwel elk ander specialisme heen loopt en daar raakvlakken mee heeft. Een holistische benadering van de patiënt vormt de basis van het vak.

Interne Geneeskunde is een zeer omvangrijk vakgebied dat medisch-technologisch sterk in ontwikkeling is. Binnen de Interne Geneeskunde zijn er dan ook vele subspecialismen. In Maastricht zijn dat: acute geneeskunde, infectieziekten, ouderengeneeskunde, vasculaire geneeskunde, allergologie, endocrinologie, hematologie, nefrologie en oncologie. Je bent als internist dus aan de ene kant zeer breed georiënteerd, terwijl je in het specialisme van jouw keuze de diepte ingaat. De keuze voor specialisatie vindt plaats na de vierjarige opleiding tot algemeen internist. 

Wat houdt het vak in?

Interne geneeskunde is een van de breedste vakgebieden van het ziekenhuis. Als internist houd je je bezig met diagnose stellen, behandeling van de patiënt en het coördineren van de zorg met andere specialismen en/of huisarts. Je werkt voornamelijk op de verpleegafdelingen en in de polikliniek. Je moet het met andere woorden leuk vinden om veel met patiënten om te gaan. De patiëntenpopulatie is zeer divers; van jong tot oud en van chronisch tot acuut. Daarnaast heb je te maken met uiteenlopende en vaak complexe problematieken van de inwendige organen of orgaansystemen. Met als gevolg dat de behandelingen die je voorschrijft eveneens zeer divers kunnen zijn: van het toedienen van medicatie, het geven van leefstijladviezen of het coördineren van een multidisciplinaire behandeling tot het geven van chemokuren of verrichten van beenmergtransplantaties. Soms ben je curatief bezig, in andere gevallen alleen maar ondersteunend.

De internist moet kunnen omgaan met onzekerheid. De klachten van de patiënt kunnen vaag zijn waardoor een diagnose niet direct te stellen is. Je moet goed kunnen luisteren en bereid zijn je in de patiënt te verdiepen. Door te ‘puzzelen’ met jouw pathofysiologische kennis weet je verbanden te leggen tussen de klachten of symptomen van de patiënt en het slechte functioneren van een orgaan of orgaansysteem. Je beschikt over parate en up-to-date medische kennis en bent in staat deze te analyseren, voortdurend te updaten en toe te passen (een academische attitude).

Als internist heb je vaak te maken met chronische ziekten; dat geeft je de tijd  de diepte in te gaan. Hierin schuilt overigens wel het gevaar dat je blijft twijfelen over de diagnose, want zeker weten, doe je het (bijna) nooit! Toch moet je in staat zijn de knoop door te hakken en anderen van je besluit te overtuigen. Als internist kom je op vrijwel alle afdelingen van het ziekenhuis. Je moet daarom goed kunnen communiceren met collega-specialisten en verpleegkundigen. Je bent een teamspeler die de eigen taken perfect weet te organiseren en goed kan samenwerken met anderen. Binnen het team onderscheid je je door middel van specifieke expertise in een of meer deelgebieden van de interne geneeskunde.

In diverse subspecialismen van interne geneeskunde heb je te maken met chronische patiënten die je meerdere malen per jaar ziet en waarmee je een persoonlijke relatie opbouwt. Je weet de verwachtingen van patiënten over het resultaat van een behandeling goed te managen. Soms fungeer je als motiverende coach waarbij het vooral gaat om het overtuigen van je patiënten om een behandeling te volgen of medicatie in te nemen waarvan het effect soms pas over langere tijd merkbaar is.

Onmisbare persoonlijke kenmerken

Veel competenties leer je of scherp je aan tijdens je vervolgopleiding Interne Geneeskunde. Als internist (in opleiding) beschik je daarnaast over een aantal onmisbare persoonlijke kenmerken. Je bent beschouwend van karakter en hebt oog voor detail en nuance. Je bent geduldig en hebt doorzettingsvermogen. Je vindt het leuk om te ‘puzzelen’ maar schrikt niet terug voor het contact met en de behandeling van de patiënt. Internisten zijn mensen die belangstelling hebben voor alle aspecten van de geneeskunde en houden van complexiteit en intellectuele uitdagingen. Als jij je hierin herkent, dan is de medische vervolgopleiding interne geneeskunde wellicht iets voor jou.

Welke competenties heb je nodig?
Hieronder vind je een overzicht van de competenties waaraan je als internist (in opleiding) moet voldoen.

Groepsgericht leidinggeven

Je durft initiatief te nemen en leiderschap te tonen. Als internist fungeer je vaak als spin in het web; je voelt je verantwoordelijk voor de organisatie van de zorg. Je weet het team zodanig te organiseren dat iedereen naar elkaar luistert en zijn taak binnen het team kent en uitvoert. Je gaat respectvol met alle betrokkenen om.

Mondelinge communicatie

Je kunt je verplaatsen in de situatie en achtergrond van de patiënt en zijn familie en weet de boodschap begrijpelijk en op het niveau van de patiënt over te brengen. Ook de communicatie met collega-specialisten, verpleegkundigen en huisarts gaat je goed af. Je weet anderen te overtuigen en te motiveren op basis van goede argumenten.

Luisteren

Je neemt voldoende tijd voor de patiënt om naar zijn verhaal te luisteren. Je bent geduldig en oprecht geïnteresseerd. Je bent niet snel tevreden met een antwoord, maar vraagt door zodat de juiste informatie naar boven komt. In je team luister je naar de mening van anderen om samen tot een besluit te komen.

Samenwerken  Als internist werk je altijd in teamverband. Je staat open voor de mening van anderen en waardeert ieders bijdrage in het team. Zeker als een patiënt meerdere aandoeningen heeft, of bij complicaties, heb je te maken met andere specialismen en moet je samen komen tot de beste oplossing voor de patiënt. Als specialist vervul je vaak een spilfunctie in het team; een internist moet daarom een goede teamspeler zijn.

Doorzettingsvermogen

Het vergt soms het nodige gespit en gepuzzel om grip te krijgen op de klachten van patiënten. Je kunt omgaan met de onduidelijkheid die je in dit vak soms tegenkomt. Je laat je niet afschrikken door tegenslag of teleurstelling maar blijft gericht op het beste resultaat voor de patiënt.

Besluitvaardig

Je durft besluiten te nemen op basis van de beschikbare informatie, ook al ben je je ervan bewust dat 100% zekerheid niet altijd te garanderen is. Je staat voor een eenmaal genomen besluit en handelt daarnaar. Op basis van nieuwe inzichten ben je bereid de koers te verleggen.

Inzet

Je bent oprecht betrokken bij de patiënt en de organisatie waarbinnen je werkt en streeft naar het best haalbare resultaat. Je stelt hoge eisen aan jezelf en de kwaliteit van de zorg die je verleent. Je bent bereid je kennis en expertise voortdurend te vergroten door middel van nascholing en onderzoek.  Ook ben je bereid verantwoordelijkheid te nemen voor de opleiding van aanstaande collegae en paramedici.

Integriteit

Je werkt conform ethische normen en waarden en zet het belang van de patiënt altijd voorop.

Hoe val je op?

Geen enkel CV is zaligmakend en geen enkel onderdeel kan op zichzelf een opleidingsplaats garanderen. Het is de combinatie van elementen of uitgesproken kwaliteit op een of meer onderdelen en altijd de totale persoon die het verschil maakt. Wat helpt is een CV dat aantoonbaar getuigt van doorzettingsvermogen en standvastigheid, bijvoorbeeld in een functie binnen de opleiding of daarbuiten. Je dient bovendien aan te tonen dat je beschikt over de capaciteiten die nodig zijn in de klinische praktijk : zorg en organisatie. Ben je gepromoveerd, dan heb je betere kansen dan niet-gepromoveerden omdat dit aantoont dat een academische attitude tot jouw persoonskenmerken behoort.

Heb je de keuze gemaakt om internist te worden, dan kun je direct instromen na je artsexamen (na GEZP-stage of ANIOS). Je doet dan mee met de reguliere sollicitatierondes die plaatsvinden in februari, juni en september.

De Opleiding Interne Geneeskunde in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen:

-Catharina Ziekenhuis Eindhoven

-Elkerliek Ziekenhuis Helmond

-Maastricht UMC+

-Máxima Medisch Centrum Veldhoven

-VieCuri Medisch Centrum Venlo

-Zuyderland MC Heerlen Sittard
 

 Landelijk aanbod opleidingsetalages Interne Geneeskunde