Medische Vervolgopleidingen

Keel-Neus en Oor Heelkunde

Keel- neus- oorheelkunde: het specialisme dat zich richt op het voorkomen, herkennen en behandelen van ziekten op het gebied van de keel- neus- oorheelkunde en heelkunde van het hoofd-halsgebied bij kinderen en volwassenen.

Structuur van de opleiding tot KNO-arts:

De duur van de opleiding bedraagt vijf jaar. Eerste vier jaar keel- neus- oorheelkunde (basis), gevolgd door  één jaar keel- neus- oorheelkunde (differentieel).  Het vijfde opleidingsjaar, bestaat naast het versterken van de competenties verworven tijdens de eerste vier jaar van de opleiding, uit een opleidingsaccent en eventueel één of twee facultatieve onderwijsmodules.

De Opleiding Keel-Neus en Oorheelkunde in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen:

-Catharina Ziekenhuis Eindhoven

-Elkerliek Ziekenhuis Helmond

-Maastricht UMC+

-VieCuri Medisch Centrum Venlo

-Zuyderland MC Heerlen

Landelijk aanbod opleidingsetalages KNO