Medische Vervolgopleidingen

Keel-Neus en Oor Heelkunde

Keel- neus- oorheelkunde: het specialisme dat zich richt op het voorkomen, herkennen en behandelen van ziekten op het gebied van de keel- neus- oorheelkunde en heelkunde van het hoofd-halsgebied bij kinderen en volwassenen.

Structuur van de opleiding tot KNO-arts:

De opleiding tot Keel- Neus- Oorarts duurt gemiddeld 4, 5 jaar en wordt ingevuld obv het individuele opleidingsplan in overleg met de arts assistent en gehele opleidings groep van de OORZON. In sommige gevallen wordt dit voorafgegaan door een periode van wetenschappelijk onderzoek. Een deel van de opleiding wordt gevolgd in de B – klinieken in Heerlen, Helmond en Eindhoven, binnen de OOR-ZON. Het laatste deel van de opleiding biedt mogelijkheden tot verdere differentiatie, in het MUMC bestaan de speerpunten hoofd-hals-oncologie en otologie-neurotologie/ schedelbasischirurgie.

Sollicitatie en aanname vindt plaats voor een team van A-en B-opleiders/leden van de OORZON en een vertegenwoordiging van de AIOS. Als u contactueel en sociaal vaardig en handig bent, altijd nieuwsgierig bent met een wetenschappelijke inslag en het prettig vindt om hard te werken in een goed team, komen we graag met u in contact. Het is belangrijk dat u deze eigenschappen kunt aantonen: hetzij door een gerichte participatiestage, zodat we u kunnen leren kennen, hetzij door andere aantoonbare belangstelling in de KNO- heelkunde, door algemeen heelkundige ervaring of iets vergelijkbaars. Bij voorkeur hebt u al enige onderzoekservaring opgedaan en bent u (co)auteur op enkele publicaties. Uw sociale vaardigheden kunnen blijken uit activiteiten in sportieve, culturele  zin, of bij een studentenvereniging.

De AIOS aan het woord: op dit moment zijn er tussen de 10-12 arts assistenten in opleiding tot KNO-arts in Maastricht. Tussen de arts-assistenten onderling maar ook tussen staf en arts-assistenten heerst er een collegiale, betrokken en fijne sfeer, hetgeen zorgt voor een veilige leeromgeving voor arts-assistenten. Je kunt altijd laagdrempelig om hulp of supervisie vragen aan je directe collegae of aan alle stafleden. Tijdens de opleiding start je relatief vroeg met opereren; na 3 maanden zaalstage, begin je meteen op het dagcentrum, waar je de middenoordrainage buisjes, adenotomieën en tonsillectomieën leert; zo kun je na een jaar opleiding al behoorlijk wat ingrepen zelfstandig doen.

Het MUMC+ is een academisch ziekenhuis met daarbij behorende casuïstiek, maar het vervult ook een regionale rol, zodat je op de poli een heel afwisselende populatie ziet; de ene patiënt komt voor een third opinion, terwijl de andere patiënt voor een ‘gewoon’ perifeer KNO probleem komt, dit houdt de poli levendig en afwisselend. De speerpunten van de afdeling KNO van het MUMC+ zijn hoofdhalsoncologie, (neuro-)otologie, vestibulologie en de slikfunctie. Als Assistent zal je veel expertise krijgen op deze verschillende aandachtsgebieden en zal er de mogelijkheid bestaan om een promotietraject af te ronden binnen één van deze subspecialisaties. Gedurende de opleiding loop je verder twee keer een perifere stage, een van 6 maanden en een van 9 maanden, waar je voornamelijk opereert en poli doet.

Door het beperkt aantal plekken voor arts-assistenten in opleiding tot KNO arts in Maastricht en het grote OK-aanbod hier, heb je veel operatie-expositie tijdens je opleiding tot KNO-arts in het MUMC+.

De Opleiding Keel-Neus en Oorheelkunde in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen:

-Catharina Ziekenhuis Eindhoven

-Elkerliek Ziekenhuis Helmond

-Maastricht UMC+

-Zuyderland MC Heerlen

Landelijk aanbod opleidingsetalages KNO