Medische Vervolgopleidingen

Klinische Fysica

Structuur van de opleiding tot Klinisch Fysicus De duur van de opleiding tot Klinisch Fysicus is 4 jaar en omvat 10 kennisgebieden te weten: 1.Therapie, functieondersteuning en bewaking 2.Functieonderzoek 3.Medisch beeldvormende technieken 4.Veiligheid en stralingshygiene 5.Anatomie, fysiologie en pathologie 6.Medische instrumentatie 7.Informatica en medische statistiek 8.Medische ethiek 9.Management in een ziekenhuisomgeving 10.Organisatie en wetgeving gezondheidszorg

Het opleiden vindt voornamelijk op de werkplek plaats tijdens de dagelijkse klinisch fysische praktijk. Verder wordt er veel onderwijs aan de TU  Eindhoven gevolgd.

De Opleiding Klinische Fysica in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen:

-Adelante Zorggroep Hoensbroek

-Atrium Medisch Centrum Heerlen

-Catharina Ziekenhuis Eindhoven

-Maastricht UMC+

-MAASTRO Radiotherapeutisch Centrum Maastricht

-Máxima Medisch Centrum Veldhoven