Medische Vervolgopleidingen

Klinische Fysica Audiologie

Binnen de Nederlandse vereniging voor klinische fysica wordt momenteel gewerkt aan een herstructering van de opleiding. In dat kader hebben we al een aantal maanden overleg met opleidingsinstituten in de regio om tot clustervorming te komen. Een taskforce van de vereniging bepaalt echter hoe de nieuwe structuur er uit zal moeten zien. Wanneer dit duidelijk wordt zullen we als beoogd cluster een regionaal opleidingsplan opstellen.

De Opleiding Klinische Fysica (audiologie)  in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerinstellingen:

-Maastricht UMC+

-Adelante Zorggroep