Medische Vervolgopleidingen

Klinische Fysica Radiologie

Binnen de Nederlandse vereniging voor klinische fysica wordt momenteel gewerkt aan een herstructering van de opleiding. In dat kader hebben we al een aantal maanden overleg met opleidingsinstituten in de regio om tot clustervorming te komen. Een taskforce van de vereniging bepaalt echter hoe de nieuwe structuur er uit zal moeten zien. Wanneer dit duidelijk wordt zullen we als beoogd cluster een regionaal opleidingsplan opstellen. Vooralsnog beschikken wij wel over een leerplan.
Alle personen in opleiding hebben een geaccoordeerd individueel opleidingsplan. De invulling daarvan hangt af van voorkeuren en achtergronden, naast verplichte onderdelen. Het leerplan is slechts een hulp en kader instrument om dit individuele opleidingsplan op te stellen.

De Opleiding Klinische Fysica (radiologie)  in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerinstellingen:

Maastricht UMC+

Máxima Medisch Centrum Veldhoven