Medische Vervolgopleidingen

Klinische Genetica

Klinische genetica: het specialisme dat zich richt op: i. de pre- en postnatale klinisch genetische diagnostiek van (mogelijke) erfelijke aandoeningen, aangeboren afwijkingen, dysmorfologische syndromen en ontwikkelingsstoornissen; ii. het voorbereiden en geven van erfelijkheidsadvies ten behoeve van individuen, gezinnen en families; iii. het participeren in het management van patiënten met (mogelijke) erfelijke aandoeningen, aangeboren afwijkingen en ontwikkelingsstoornissen; iv. het interpreteren van genetische laboratoriumuitslagen ten behoeve van andere werkers in de gezondheidszorg.

Structuur van de opleiding tot Klinisch Geneticus: De duur van de opleiding bedraagt vier jaar. De opleiding bestaat uit de volgende verplichte onderdelen: a. twee jaar klinische genetica (basis), gevolgd door b. twee jaar klinische genetica (differentieel).

2. In de eerste twee jaar van de opleiding volgt de aios het onderdeel genoomdiagnostiek van ten minste zes maanden in een laboratorium voor genoomdiagnostiek. Gedurende dit onderdeel doet de aios ervaring op met verschillende cytogenetische technieken en moleculair genetische technieken en de bijbehorende diagnostiek.

3. In de laatste twee opleidingsjaren volgt de aios een verplicht keuzeonderdeel van ten minste vier maanden, bestaande uit of een wetenschappelijk onderdeel of een aanvullend klinisch of poliklinisch onderdeel in het eigen of een ander medisch specialisme. Het wetenschappelijk onderdeel wordt afgerond met een verslag.

De Opleiding Klinische Genetica in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen:

-Maastricht UMC+

Landelijk aanbod opleidingsetalages Klinische Genetica