Medische Vervolgopleidingen

Klinische Geriatrie

Klinische geriatrie: het specialisme dat zich richt op het voorkomen, herkennen en behandelen van lichamelijke en psychische aandoeningen van kwetsbare ouderen, rekening houdend met hun sociale context;

Structuur van de opleiding tot Klinisch Geriater De duur van de opleiding bedraagt vijf jaar. De opleiding bestaat uit de volgende verplichte onderdelen: a. twee jaar interne geneeskunde in de eerste drie jaar van de opleiding; b. drie jaar klinische geriatrie.

2. De eerste drie jaar worden gevolgd in aaneengesloten perioden van ten minste twaalf maanden.

3. Het onderdeel interne geneeskunde, genoemd in het eerste lid, onder a., bestaat uit: a. twaalf maanden zaalstage algemene interne geneeskunde, gevolgd door b. twee of drie onderdelen, bijvoorkeur te kiezen uit: cardiologie, maag-darm-leverziekten, nefrologie, consultenstage en longziekten; c. landelijk cursorisch onderwijs interne geneeskunde, inclusief de bijbehorende examens.

Het onderdeel klinische geriatrie, genoemd in het eerste lid, onder b., bestaat uit: a. één jaar geriatrie in de GGZ/ouderenpsychiatrie en b. twee jaar somatische geriatrie.

De Opleiding Klinische Geriatrie in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen: - GGZ Breburg Groep

-Catharina Ziekenhuis Eindhoven

-Reinier van Arkel Groep

-Vincent van Gogh voor GGZ Midden en Noord Limburg

Landelijk aanbod opleidingsetalage Klinische Geriatrie