Profiel Doelmatigheid

Literatuur en Links

In de Onderwijs en Opleiding Regio Zuid Oost Nederland bouwen AIOS en medisch specialisten samen aan een 'doelmatige toekomst'. Eind 2018 is er een rapport (zie bijlage) verschenen waarin 'de onderscheidende competentie van toekomstige specialisten' beschreven staat.

Het Bewustzijnsproject werkt voor alle geneeskundig specialisten aan best practices die je kunnen helpen een bewuste arts te worden: stilstaan bij wat je doet en je gezonde verstand gebruiken. Dat is de kern van doelmatige zorg. In deze toolbox vind je voorbeeldinitiatieven en inspiratie voor jouw opleiding. Meer informatie zie http://www.bewustzijnsproject.nl