Medische Vervolgopleidingen

Longziekten en Tuberculose

Longziekten en tuberculose: het specialisme dat zich richt op het voorkomen, herkennen, diagnostiseren en behandelen van ziekten van het respiratoire systeem en daaraan gerelateerde pathologie, als ook van de tuberculose;

Structuur van de opleiding tot Longarts: De duur van de opleiding bedraagt zes jaar. De opleiding bestaat uit de volgende verplichte onderdelen: a. twee jaar interne geneeskunde in de eerste drie jaar van de opleiding; b. vier jaar longziekten en tuberculose.

De Opleiding Longziekten en Tuberculose in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen:

-Catharina Ziekenhuis Eindhoven

-Maastricht UMC+

-Zuyderland MC Heerlen

Landelijk aanbod opleidingsetalages Longziekten en Tuberculose