Medische Vervolgopleidingen

Maag-Darm en Leverziekten

Maag-darm-leverziekten: het specialisme dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van aandoeningen van slokdarm, maagdarmkanaal, lever, galwegen en alvleesklier.

Structuur van de opleiding tot Maag Darm-Leverarts: De duur van de opleiding bedraagt zes jaar.

De opleiding bestaat uit de volgende verplichte onderdelen: a. twee jaar interne geneeskunde; b. vier jaar maag-darm-leverziekten. 2. Het onderdeel interne geneeskunde, genoemd in het eerste lid, onder a., bestaat uit: a. ten minste twaalf maanden zaalstage algemene interne geneeskunde, gevolgd door b. twee of drie onderdelen, bijvoorkeur te kiezen uit: intensive care, oncologie en nefrologie; c. landelijk cursorisch onderwijs interne geneeskunde, inclusief de bijbehorende examens. 3. Het onderdeel interne geneeskunde, genoemd in het eerste lid onder a. voldoet inhoudelijk aan de eisen van het besluit interne   geneeskunde tenzij het opleidingsplan anders bepaalt. 4. Het onderdeel maag-darm-leverziekten, bedoeld in het eerste lid, onder b., bestaat uit: a. een zaalstage (ten minste zes en ten hoogste negen maanden); b. het onderdeel supervisie (ten minste drie maanden en ten hoogste zes maanden); c. tijdens het onderdeel zaalstage, genoemd onder a. en/of het onderdeel supervisie, genoemd onder b.wordt het onderdeel hepatologie gevolgd (ten minste vier en ten hoogste zes maanden); d. drie jaar algemene maag-darm-leverziekten met nadruk op poliklinische werkzaamheden en endoscopische verrichtingen en aandacht voor patiëntgebonden activiteiten op het gebied van de functionele gastrointestinale ziekten;

De Opleiding Maag Darm en Leverziekten in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen:

-Catharina Ziekenhuis Eindhoven

-Maastricht UMC+

-Zuyderland MC Heerlen

Landelijk aanbod opleidingsetalages MDL