OOR ZON structuur

Maastricht UMC+

Het Maastricht UMC+ is één van de acht universitaire ziekenhuizen in Nederland. Vrijwel alle erkende medisch specialistische opleidingen worden hier aangeboden. Voor een aantal specialismen is het gehele opleidingstraject in het MUMC+, voor de meeste opleidingen wordt een deel van het traject in een ander opleidingsziekenhuis binnen de OOR ZON gevolgd.

Voor praktisch AIOS zaken aangaande de vervolgopleidingen in het MUMC+ kunt u hier terecht.

COC voorzitter:

Dr. Heleen Staal, orthopeed

Directeur A-MVO:

Prof. dr. W. van Mook, intensivist

Onderwijskundigen:

OOR-coördinator:

Affiliatie coördinator

Dr. Kim van de Kant, Dr. C. Noben, Drs. S. Hornstra, Dr. I. Mathijsen

Mw. Yvonne Becker, beleidsadviseur Raad van Bestuur

Dr. Marion van Lierop, huisartsgeneeskunde

 Contact:

Academie Medische Vervolgopleidingen
T 043 387 7577
E danny.bransbrabant@mumc.nl/nathalie.bish@mumc.nl