OOR ZON structuur

Máxima Medisch Centrum Veldhoven

Wij zijn Máxima Medisch Centrum, oftewel MMC. Het grootste medisch centrum in Zuidoost-Brabant. Ruim drieduizend medewerkers zetten zich elke dag weer met hart en ziel in. Samen met tweehonderd specialisten; van chirurgen tot gynaecologen en van internisten tot oogartsen.

De twee locaties hebben een ander profiel. Vooropgesteld; poliklinieken zijn er in Eindhoven én Veldhoven. Maar er zijn ook grote verschillen. De planbare, laagcomplexe zorg is geconcentreerd in Eindhoven. Hier zijn ook diverse themapoliklinieken. De locatie Veldhoven is ingericht voor complexe operaties. Daarnaast zijn hier de spoedeisende hulp, intensive care, eerste harthulp, en het derdelijns centrum voor zorg aan vrouw, moeder en kind ondergebracht.

Topklinisch ziekenhuis

MMC biedt meer dan alleen basiszorg. We zijn ook een topklinisch ziekenhuis, met een aantal topklinische functies. Dit betekent dat we ons onderscheiden met een aantal specialisaties waarin we ons kunnen meten met academische ziekenhuizen.

Máxima Medisch Centrum is lid van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen (STZ), een samenwerkingsverband van de 26 grootste opleidingsziekenhuizen in Nederland. STZ-ziekenhuizen focussen zich op patiënt gericht wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en opleiding. De kernthema’s: innovatie, medisch leiderschap en transitie van de zorg spelen een belangrijke rol.

Om het niveau van onze zorg zo hoog mogelijk te houden, wordt voortdurend toegepast wetenschappelijk onderzoek gedaan. De specialistische kennis die we in huis hebben, geven we door aan onze artsen en verpleegkundigen in opleiding.

MMC Academie

MMC is als STZ-opleidingsziekenhuis zeer gericht op leren, ontwikkelen, onderzoeken en innoveren. Ter ondersteuning hiervan hebben we de MMC Academie. Deze afdeling is binnen ons ziekenhuis de samenwerkingspartner voor vraagstukken over leren, ontwikkelen, opleiden en onderzoeken.

De academie gelooft in een multidisciplinaire aanpak, waarbij de (zorg)professionals een belangrijke rol hebben. Zij kennen namelijk het primaire proces door en door en weten wat, met het oog op toekomst, nodig is voor de organisatie. De academie faciliteert en begeleidt hierin, zodat een veilige omgeving ontstaat waarin leren en ontwikkelen onderdeel worden van het dagelijkse werk.

Voor praktisch AIOS zaken aangaande de vervolgopleidingen in het Máxima kunt u hier terecht.

 

COC voorzitter:

Dr. L. Niers
Leerhuismanager:

Mw. M. Dings
Onderwijskundigen:

Mw. M. Migchels
Contact:
Medische Opleidingen
T 040 888 97 10
E medischeopleidingen@mmc.nl