Medische Vervolgopleidingen

Medische Microbiologie

Medische microbiologie: het specialisme dat zich richt op laboratoriumdiagnostiek, preventie,epidemiologie, pathogenese en behandeling van infectieziekten;

Structuur van de opleiding tot Medisch Microbioloog De duur van de opleiding bedraagt vijf jaar.

De opleiding bestaat uit de volgende verplichte onderdelen: a. een onderdeel laboratoriummanagement (lijnleren); b. een onderdeel wetenschappelijke vorming (negen maanden); c. een gestructureerde leerperiode van 35 maanden, bestaande uit: i. onderdeel bacteriologie (12 maanden); ii. een onderdeel virologie (12 maanden); iii. een onderdeel mycologie (drie maanden); iv. een onderdeel parasitologie (drie maanden); v. een onderdeel openbare gezondheidszorg (twee maanden); vi. een onderdeel infectiepreventie en ziekenhuishygiëne (drie maanden); d. een applicatieperiode gericht op het - in toenemende mate zelfstandig maar onder supervisietoepassen van kennis en vaardigheden, bestaande uit een onderdeel infectiologie en intercollegiale consulten (12 maanden); e. een verdiepingsonderdeel (vier maanden).

De Opleiding Medische Microbiologie in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen:

-Maastricht UMC+

-PAMM Eindhoven

Landelijk aanbod opleidingsetalages Medische Microbiologie