Medische opleidingen

Kleinschalig en internationaal. De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar Probleemgestuurd Onderwijs en internationale oriëntatie. In onze kleinschalige ‘international classroom’ komen visies en ervaringen uit de hele wereld samen. Juist de verschillen maken het verschil. Meer informatie
Studie Geneeskunde FHML; Universiteit Maastricht

Na afronding van de geneeskundestudie kunnen basisartsen zich specialiseren. Afhankelijk van het gekozen specialisme of profiel duurt een specialisatie tussen de twee en zeven jaar. Basisartsen kunnen kiezen voor een erkende of een niet-erkende vervolgopleiding. Er is verschil tussen ‘erkende vervolgopleidingen’ en ‘niet-erkende’ vervolgopleidingen. Wettelijk erkende opleidingen, op grond van de Wet BIG en de Regeling Specialisten Geneeskunst, worden ook wel specialistische vervolgopleidingen genoemd en staan onder toezicht van twee KNMG-organen, CGS en RGS. Meer informatie:
Medische Vervolgopleidingen

In de kennisetalage kun je inspiratie opdoen over hoe opleiders in het dagelijks werk oplossingen hebben bedacht en geïmplementeerd voor innovaties in opleiden, zoals bijvoorbeeld individualisering, integreren van algemene competenties of zorg voor kwalitieit in opleiden . Je vindt hier praktijkverhalen met praktische tips en handige voorbeelden. Wil je zelf een good practice aan de kenniswerketalage toevoegen? Meer informatie:
Opleidingsetalage

Het Simulatiecentrum is een professionele leer- en trainingsomgeving waar professionals de kans krijgen om allerlei specifieke competenties en vaardigheden onder de knie te krijgen. Zowel medisch, medisch ondersteunend, verpleegkundig als verzorgend personeel kan hier vaardigheidstrainingen volgen. De cursussen bestaan onder andere uit het oefenen van risicovolle handelingen zoals infuuszorg, maar ook het trainen van chirurgische en laparoscopische vaardigheden. Alle cursussen en trainingen kunnen op maat gemaakt worden. Meer informatie:
Simulatiecentrum Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Simulatiecentrum Maastricht UMC+