Medische Vervolgopleidingen

Mond-Kaak en Aangezichtchirurgie

Mondziekten, Kaak-en Aangezichtschirurgie is het specialisme dat zich richt op het herkennen, voorkomen en behandelen van aandoeningen op het gebied van mond, kaak-en aangezicht. De MKA chirurg heeft als vooropleiding zowel de studie tandheelkunde als geneeskunde en is opgeleid in een erkende opleidingsinrichting conform de door het Centraal College Tandheelkundig Specialismen (CCTS) vastgestelde opleidingseisen, waarin ook opgenomen de verrichtingenlijst.

Structuur van de opleiding tot Mond, Kaak-en aangezichtschirurg:

De duur van de opleiding is 4 jaar. De opleiding verloopt volgens een haljaarlijks schema, waarbij het opleidingsniveau stapsgewijs wordt opgevoerd. Het eerste jaar is een proefjaar.Hierna vindt een gesprek plaats met de opleider en dan wordt een definitieve beslissing genomen voor doorgang van de volgende 3 jaar.

Jaar 1: orale diagnostiek en behandeling van ziekten en afwijkingen van de mondholte. Een bekwaamheidsniveau wordt behaald op het terrein van dento-avelolaire en mondchirurgie en behandeling van spoedgevallen

Jaar 2: behandeling van pathologie van het maxillofaciale skelet inclusief cysten en benigne tumoren, fracturen en behandeling van de sterk geatrofieerde kaak

Jaar 3: planning en behandeling van dysgnathien, preprothetische chrirugie, planning en behandeling van implantaat patienten en de algemene mondzorg.

Jaar 4: behandeling van tumoren met simultane reconstructies op basis van microvasculaire transplantaten.

De Opleiding Mond, Kaak-en Aangezichtschirurgie in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen:

-Elkerliek Ziekenhuis Helmond

-Maastricht UMC+