Medische Vervolgopleidingen

Neurochirurgie

Neurochirurgie: het specialisme dat zich richt op de chirurgische behandeling van aandoeningen van de hersenen, de hersenschedel, de schedelbasis, de hersenzenuwen, het ruggenmerg, de zenuwwortels alsmede de omgevende vliezen, en van die aandoeningen die een functiestoornis veroorzaken van hersenen, ruggenmerg of cauda equina en voorts de microchirurgische behandeling van tumoren, letsels en beknelling van alle zenuwen;

Structuur van de opleiding tot Neurochirurg:

De duur van de opleiding bedraagt zes jaar.

De opleiding bestaat uit de volgende verplichte onderdelen: a. een jaar neurochirurgie (basis), gevolgd door b. een jaar bestaande uit de volgende verplichte thema’s: i. neurologie (zes maanden); ii. intensive care, niveau I/III (ten minste drie maanden); iii. neuroradiologie/neuropathologie (tezamen met de intensive care in totaal ten hoogste zes maanden), gevolgd door c. vier jaar neurochirurgie (specieel).

De Opleiding Neurochirurgie in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen:

-Maastricht UMC+

-Zuyderland MC Heerlen 

Landelijk aanbod opleidingsetalages Neurochirurgie