Medische Vervolgopleidingen

Neurologie

Neurologie: het specialisme dat zich bezighoudt met de diagnostiek, het behandelen en het voorkomen van aandoeningen van de hersenen, ruggenmerg, zenuwen en spieren bij mensen van alle leeftijden;

Structuur van de opleiding tot Neuroloog: De duur van de opleiding bedraagt zes jaar.

De opleiding bestaat uit de volgende verplichte onderdelen: a. drie jaar neurologie; b. een jaar klinische neurofysiologie; c. een jaar neurologie bestaande uit de volgende verplichte onderdelen: i. neurochirurgie (ten minste drie ten hoogste zes maanden); ii. kinderneurologie (ten minste drie ten hoogste zes maanden); iii. intensive/medium care (ten minste drie ten hoogste zes maanden). d. een jaar neurologie (specieel) bestaande uit: i. verdieping of ii. wetenschappelijk onderzoek of iii. subspecialisatie.

De Opleiding Neurologie in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen:

-Catharina Ziekenhuis Eindhoven

-Epilepsie Centrum Kempenhaeghe

-Maastricht UMC+

-Zuyderland MC Heerlen Sittard

Landelijk aanbod opleidingsetalages Neurologie