Ontwikkeling algemene competenties voor AIOS

Een belangrijk onderdeel van je opleiding als AIOS is de ontwikkeling van je algemene competenties leiderschap, samenwerken, maatschappelijk handelen, en professionaliteit, maar ook kennis van en inzicht in financiën en organisatie van de zorg, strategisch onderhandelen, kennis van organisaties en samenwerkingsverbanden etc. Deze kun je op verschillende manieren ontwikkelen en ondersteunen met het volgen van trainingen of het indienen van projecten.

Puntenregistratie, wat komt hiervoor in aanmerking:

  • Voor de discipline overstijgende trainingen in Maastricht UMC+ is afgesproken dat iedere AIOS jaarlijks 2 punten behaald. Hiermee kan de AIOS aantonen in voldoende mate aan algemene competenties te hebben gewerkt. Na registratie en aanwezigheid tijdens de training wordt er een certificaat uitgereikt. 1 dagdeel = 1 punt; 2 dagdelen is 2 punten (met uitzondering van de training Palliatieve Zorg.
  • Uitvoeren van een project in het kader van doelmatigheid. Meer informatie op: www.oorzon.nl/doelmatigheid.
  • Actieve bijdrage aan diverse taken/activiteiten binnen de zorginstelling, waarbij duidelijk sprake is van ontwikkeling van algemene competenties. Hierbij valt te denken aan: METC, opzetten van nieuwe polistructuur, substantiële bijdrage in een ziekenhuis brede project/werkgroep, bestuurslid AAV, actieve deelname aan de interne opleidingsaudits, ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal, digitale tools, ontwikkelen en uitwerken van een specifiek (vakoverstijgend) beleid etc.
  • Actieve participatie in regionale of landelijke werkgroepen/projectgroepen binnen de beroepsorganisaties of gezondheidszorgsector.

Wil je een activiteit voor puntenregistratie in aanmerking laten komen, log dan in op je oorzon account en vul in 'projectvoorstel indienen'.
De Toetsingscommissie zal het voorstel bespreken en je hierover informeren.