Medische Vervolgopleidingen

Oogheelkunde

Oogheelkunde: het specialisme dat zich richt op voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van aandoeningen en ziekten van het oog en het visuele systeem, de oogleden, de traanwegen en de oogkas. Tevens valt hieronder deskundigheid op het terrein van orthoptie, optica en refractie;

Structuur van de opleiding tot Oogarts De duur van de opleiding bedraagt vijf jaar.

De opleiding bestaat uit tien onderdelen van elk ten minste drie en ten hoogste negen maanden. Deze onderdelen zijn een uitwerking van de thema’s, genoemd in artikel B.4. 2. De opleiding vangt aan met het onderdeel ‘Inleiding tot de oogheelkunde’. Het onderdeel ‘de patiënt met cataract-2’ wordt niet eerder gevolgd dan na het derde opleidingsjaar. In afwijking van het eerste lid heeft dit onderdeel een duur van zes tot negen maanden. 3. Met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid, is de volgorde waarin en het moment waarop de overige acht onderdelen worden gevolgd, vrij. 4. In aanvulling op het eerste lid kan een aios een onderdeel wetenschappelijk onderzoek volgen.

De Opleiding Oogheelkunde in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen:

-Catharina Ziekenhuis Eindhoven

-Laurentius Ziekenhuis Roermond

-Maastricht UMC+

-Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

-Zuyderland MC Heerlen