Medische Vervolgopleidingen

Oogheelkunde

Oogheelkunde: het specialisme dat zich richt op voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van aandoeningen en ziekten van het oog en het visuele systeem, de oogleden, de traanwegen en de oogkas. Tevens valt hieronder deskundigheid op het terrein van orthoptie, optica en refractie;

Structuur van de opleiding tot Oogarts

De duur van de opleiding is vijf jaar. In deze vijf jaar komen tien oogheelkundige thema’s aan bod zoals beschreven in het landelijke opleidingsplan oogheelkunde. Een perifere stage (6-18 maanden) maakt deel uit van de opleiding en hierin wordt met name het thema 'cataract II' onderwezen. De perifere stage kan met andere thema's worden uitgebreid. 

De Opleiding Oogheelkunde in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen:

-Catharina Ziekenhuis Eindhoven

-Laurentius Ziekenhuis Roermond

-Maastricht UMC+

-Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

-Zuyderland MC Heerlen