Project doelmatigheid

Opleidingsgroep

Doelmatigheidsinitiatief AIOS

Heeft uw AIOS een probleem geconstateerd op de afdeling en wil die een doelmatigheidsinitiatief starten? Stel de AIOS eerst de volgende vragen om te achterhalen of het een doelmatigheidsprobleem is.


  • Vanuit welk perspectief benader je het probleem? (patiënt, organisatie, specialists, etc.)
  • Welke negatieve effecten gaan er mee gepaard?
  • Zijn er onnodige kosten door het probleem?

 

Is de balans scheef? Dan komt het probleem in aanmerking voor een doelmatigheidsinitiatief! De AIOS kan het Format voor doelmatigheidsinitiatieven indienen en versturen aan cindy.noben@mumc.nl.

Doelmatigheid in uw opleidingsplan

Gebruik de doelmatigheidswizard: Met behulp van acht vragen genereert u een addendum voor het opleidingsplan. Hierin vindt u een beschrijving van wat u op verschillende niveaus in de opleiding én in de praktijk aan doelmatigheid doet en welke algemene competenties hierdoor getraind worden en hoe. Denk bijvoorbeeld aan de competenties communicatie en samenwerken wanneer doelmatigheid van een (be)handeling tijdens een MDO aan de kaak wordt gesteld door het protocol ter discussie te stellen, of wanneer u de kosten van een lab aanvraag tijdens de overdracht bespreekt.

De wizard werkt simpel en snel. Het enige dat u daarna nog moet doen, is het addendum personaliseren en in uw opleidingsplan plaatsen. Probeer het hier direct!

Trainingen

- Op maat aangeboden
Gebaseerd op de behoeften van de eigen afdeling of instelling. Neemt u contact op met de OOR ZON coördinator doelmatigheid.
 
- Docentprofessionalisering
De training ‘doelmatigheid van zorg in de praktijk’ is zo ontwikkeld dat u kennis en inzichten vergaard die u meteen in uw eigen opleidingspraktijk kunt implementeren. Casuïstiek wordt door u ingebracht en plenair besproken zodat u handvaten krijgt om invloed uit te oefenen op de dagelijkse doelmatigheidsproblematiek en daarmee aios leert begeleiden en trainen in het ontwikkelen van competenties op dit vlak. Deze training is goed voor 2 GAIA-accreditatiepunten. Schrijft u zich hier in.
 

Plus Traject voor aios

Artsen in medische- of vervolgopleidingen kunnen gebruik maken van de mogelijkheid zich te verdiepen in verschillende aspecten van het medisch beroep gericht op gezondheidseconomie en kosten effectiviteit van de zorg of logistiek in de zorg en patiëntenstromen. Beide modulen zijn afkomstig uit het masterprogramma “Healthcare Policy, Innovation and Management” aan de Universiteit Maastricht en bieden uw arts in opleiding de uitgelezen kans om te werken aan zijn/haar individuele profilering en dit aan de hand van het actuele thema ‘Doelmatigheid van zorg’. Kent u een arts in opleiding met  bijzondere belangstelling voor organisatie en management, die tevens wil werken aan het optimaliseren van zijn/haar individuele leerdoelen? In dat geval kan u deze informeren over het aanmelden voor één van de modules (start academiejaar 2017-2018). Meer informatie via https://www.maastrichtuniversity.nl/education/master/master-healthcare-policy-innovation-and-management/courses-curriculum of mail naar plustraject@mumc.nl

Kwaliteit opleidingen

Om doelmatigheid van zorg te verankeren in de medische vervolgopleiding kan het lokale opleidingsplan een rol spelen. Hieronder ziet u voorbeelden van lokale plannen waar doelmatigheid in verwerkt is.