Medische Vervolgopleidingen

Orthopedie

Orthopedie: het specialisme dat zich bezig houdt met de diagnostiek en behandeling, zowel operatief als conservatief, van aangeboren en verworven aandoeningen van het steun- en bewegingsstelsel, alsmede de traumatische letsels daarvan.

Structuur van de Opleiding tot Orthopeed:

De duur van de opleiding bedraagt zes jaar.

De opleiding bestaat uit de volgende verplichte onderdelen: -anderhalf jaar heelkunde, gevolgd door -viereneenhalf jaar orthopedie.

Het onderdeel heelkunde, bedoeld het eerste lid, onder a., voldoet aan de eisen gesteld in het Besluit Heelkunde.

Het onderdeel orthopedie, bedoeld in het eerste lid onder b. bestaat uit het beheersen van orthopedische standaardbehandelingen, gipstechnieken, indiceren van schoenvoorzieningen en supplementen en orthesen en facultatief het uitvoeren van expertisen.

De Opleiding Orthopaedie in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen:

-Maastricht UMC+

-Máxima Medisch Centrum Eindhoven-Veldhoven

-Zuyderland Medisch Centrum Heerlen-Sittard

-VieCuri Medisch Centrum Venlo

Landelijk aanbod opleidingsetalages Orthopedie