Medische Vervolgopleidingen

Orthopedie

Opleiding tot orthopedisch chirurg (AIOS)   

De gepersonaliseerde opleiding van basisarts tot orthopeed duurt ongeveer zes jaar en bestaat uit een vooropleiding Algemene Heelkunde (ongeveer 1,5 jaar), gevolgd door de specialistische opleiding tot orthopedisch chirurg (ongeveer 4,5 jaar). Gedurende de opleiding orthopedie werken alle AIOS (Artsen In Opleiding tot Specialist) minimaal een jaar in het MUMC+ en verder in een of meer klinieken: het Zuyderland Medisch Centrum, het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven of het Viecuri Medisch Centrum te Venlo. Deze klinieken vormen samen met het MUMC+ de Regionale Opleiding Groep Orthopedie Zuid (ROGO-Zuid). 

Gepersonaliseerd opleidingsplan orthopedie met verdieping en profilering

De missie van de ROGO-Zuid luidt: 'De opleiding orthopedie ROGO-Zuid leidt artsen op tot integere en professionele orthopedisch chirurgen die voorbereid zijn op de toekomstige zorg. Zij stellen de patiënt centraal en kunnen leiding geven aan de professie.' Om dit te bereiken stelt de opleider  met elke AIOS  aan het begin van de opleiding een individueel opleidingsplan (IOP) vast. In dit plan komen zowel basale orthopedisch kennis en vaardigheden als specialistische  verdieping aan bod. Regionaal cursorisch onderwijs toegesneden op de vragen en het niveau van de AIOS draagt bij aan een effectief leren. Verder is er in het opleidingsplan voldoende ruimte persoonlijke ontwikkeling (profilering) op het gebied van wetenschap, onderwijs of leiderschap. 

Regionaal cursorisch onderwijs orthopedie en vakoverstijgende onderwerpen

Naast het klinisch werk en de wetenschappelijke vorming is er voor de AIOS orthopedie in de ROGO-Zuid een overkoepelend onderwijsschema. De inhoud wordt mede bepaald door de AIOS en is toegesneden op het niveau van de jaargroepen. Het onderwijs wordt gegeven door specialisten uit alle deelnemende klinieken. Klik onderaan de pagina (PDF-documentatie) voor een overzicht van de cursussen die worden gegeven voor AIOS-orthopedie. Voor meer informatie over het cursusaanbod kun je terecht bij Marieke Prins  E: marieke.prins@mumc.nl,  T: 043 - 3877036.

Elk jaar organiseren we ook een gemeenschappelijke communicatietraining voor AIOS en stafleden op de werkvloer. Lees meer in dit artikel uit Medisch Contact.

Informatie voor A(N)IOS 

Over regionaal opleiden in het algemeen lees je meer in dit artikel uit Discours.

ROGO Zuid onderwijsprogramma januari t/m december 2019

Landelijk aanbod opleidingsetalages Orthopedie