Medische Vervolgopleidingen

Ouderengeneeskunde

ouderengeneeskunde

De opleiding ouderengeneeskunde in Maastricht

Er is heel veel behoefte aan specialisten ouderengeneeskunde. Landelijk dient het aantal specialisten ouderengeneeskunde flink te stijgen. Maastricht draagt als nieuw instituut, graag haar steentje bij. Wij vinden het uiterst belangrijk dat het opleiden voor en door de regio gebeurt.
Wie Maastricht als opleidingsinstituut kent, weet dat onze lijnen kort zijn. Studenten en staf weten elkaar goed te vinden. Een veilig leerklimaat staat voorop ('happy professional') en je mening en inbreng worden zeer gewaardeerd.

Uniek specialisme

-De specialist ouderengeneeskunde behandelt patiënten met een complexe zorgproblematiek. Meestal zijn dat kwetsbare ouderen, maar soms ook jongere patiënten met een complexe zorgvraag.
-De vraag naar medische zorg voor deze patiënten neemt toe en dus blijft er genoeg werk voor specialisten ouderengeneeskunde.
-De patiënten wonen in een verpleeghuis of thuis. Zij hebben behandeling nodig voor hun dementie, complexe chronische aandoeningen, revalidatie of voor alles tegelijk.
-Als hoofdbehandelaar werk je multidisciplinair en voer je de regie. Dat doe je in loondienst of als zelfstandig ondernemer.
-Als specialist ouderengeneeskunde heb je een uitdagend vak. Je kijkt naar de patiënt én naar diens omgeving. Daarvoor heb je specifieke medische kennis nodig, maar ook creatief talent om complexe medische puzzels op te lossen en goede communicatieve vaardigheden.
-Het specialisme is uniek in de wereld. Daar kun je volop (wetenschappelijk) aan meebouwen!

ouderengeneeskunde

Meelopen

Onbekend maakt onbemind. Iedere student of basisarts kan met een arts van ons meelopen binnen de ouderengeneeskunde. Nieuwsgierigheid wordt erg op prijs gesteld! 

         Klik hier om meer te lezen over meelopen