Medische Vervolgopleidingen

Pathologie

Pathologie: het specialisme dat zich bezighoudt met het stellen van diagnoses op basis van onderzoek van weefsels (histopathologie) en cellen (cytopathologie)

Structuur van de opleiding tot Patholoog:

De duur van de opleiding bedraagt vijf jaar.

De opleiding is opgebouwd uit: -de onderdelen die overeenkomen met de thema’s van artikel B.4. met een opleidingsduur van ten minste drie maanden; -het onderdeel wetenschap met een opleidingsduur van zes maanden. De aios kan in het laatste opleidingsjaar twee verdiepingsonderdelen volgen, elk met een duur van drie maanden.

Er is een regionaal opleidingsplan Pathologie beschikbaar (zie bijlage).


De Opleiding Pathologie in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen:

-Maastricht UMC+

-VieCuri MC Venlo

-Zuyderland Medisch Centrum