Medische Vervolgopleidingen

Plastische Chirurgie

Plastische chirurgie: is een heelkundig specialisme waarbij weefselverplaatsing een centrale rol speelt in de behandeling en waarin daarnaast gebruik gemaakt wordt van weefselgeneratie, biomaterialen en alloplastische materialen.

Structuur van de opleiding tot Plasticus:

De duur van de opleiding bedraagt zes jaar.

De opleiding bestaat uit de volgende verplichte onderdelen: a. twee jaar heelkunde gevolgd door b. vier jaar plastische chirurgie. 2. Het onderdeel heelkunde, genoemd in het eerste lid, onder a., voldoet aan de eisen gesteld in het Besluit Heelkunde. 3. Gedurende het onderdeel plastische chirurgie, genoemd in het eerste lid onder b., volgt de aios de verplichte thema’s, genoemd in artikel B.4. en verricht de behandelingen die zijn vastgelegd in de NVPC verrichtingenlijst uit het opleidingsplan.

Binnen de OOR Zuid Oost Nederland bestaat sedert 2010 een structurele samenwerking tussen het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en het Maastrichts Universitair Medisch Centrum (MUMC). Daarnaast bestaat een samenwerkingsovereenkomst “bestuurlijke opleidingseenheid” met het VieCuri Medisch Centrum en het Orbis Medisch Centrum. Er is een regionaal opleidingsplan Plastische Chirurgie ter beschikking.


De Opleiding Plastische Chirurgie in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen:

-Catharina Ziekenhuis Eindhoven

-Maastricht UMC+

-Máxima MC Veldhoven

-VieCuri Medisch Centrum

-Zuyderland Medisch Centrum

Landelijk aanbod opleidingsetalages