Profiel Doelmatigheid

Naast het leveren van de beste zorg hebben medisch specialisten de verantwoordelijkheid om doelmatige zorg te leveren. Dit betekent dat we de 'zorgeuro' zo goed mogelijk proberen te besteden. De OOR ZON heeft, ondersteund door diverse partijen in het veld, -waaronder De Federatie Medisch Specialisten, CGS en het Ministerie van VWS - het thema 'Doelmatigheid' hoog op de agenda gezet als zijnde 'Profielthema'.

'Doelmatigheid van zorg: een onderscheidende competentie voor (toekomstige) medisch specialisten'


Samen met medisch specialisten, AIOS en diverse opleidingsondersteuners- en adviseurs, zijn binnen de OOR ZON 'Profileringsmogelijkheden' (zie bijlage) samengevat

Daarnaast is ook een 'Doelmatigheidsagenda' en zijn diverse 'Producten' voorhanden die de vertaling van Doelmatigheid als profielthema inbedden in de medische vervolgopleiding. weegschaal doelmatigheid