Project doelmatigheid

Geef internationale erkenning aan je doelmatigheidsinitiatief!

De Value-Based Healthcare Prize (VBHC-prijs) beloont en erkent inspirerende initiatieven die een fundamenteel nieuwe manier van denken hebben aangenomen; namelijk: het creëren van uitstekende patiëntwaarde, in balans met de kosten van zorg, vanuit multiple perspectieven en interprofessioneel werken. Elk jaar wordt een uitstekend initiatief bekroond met de VBHC-prijs, een prestigieuze prijs uitgereikt door een gerenommeerde internationale jury, en aangekondigd door erevoorzitter Harvard professor Michael Porter, PhD.

Alle winnaars en genomineerden zijn geweldige inspirerende voorbeelden voor iedereen in de gezondheidszorg die doelmatige zorg wil leveren. Laten we de successen en het harde werk vieren van de diverse initiatieven opgezet en uitgevoerd in onze regio, en samen meedingen naar de VBHC 2020 Prize! Je vindt uitgebreide informatie in de flyer beneden aan deze pagina

Heb je nog vragen, neem rechtstreeks contact op met de organisatie via application@vbhcprize.com of met Dr.Cindy Noben, regio coördinator doelmatigheid van zorg in de medische vervolgopleiding, via cindy.noben@mumc.nl

Regionaal

Sinds 2013 wordt er binnen de OOR ZON specifieke aandacht geschonken aan het thema ‘doelmatigheid van zorg’. Doelmatigheid van zorg kan gedefinieerd worden als ‘het leveren van dezelfde kwaliteit van zorg tegen geringere kosten of het bereiken van een hogere kwaliteit van zorg tegen gelijke kosten´. Doelmatigheid van zorg komt op verschillende manieren terug in de medische vervolgopleiding. Zo worden AIOS in de regio gestimuleerd om zelf een doelmatigheidsinitiatief op te zetten om op die manier bij te dragen aan verbeteringen in de zorg. In de periode 2014-2016 werden ruim 170 doelmatigheidsinitiatieven opgezet.

In de Onderwijs en Opleidingsregio Zuid-Oost Nederland bouwen AIOS en medisch specialisten samen aan een ‘doelmatigere toekomst.’ Einde november 2018 is er een rapport verschenen waarin 'de onderscheidende competentie van toekomstige specialisten' beschreven staat. Het volledige rapport is te lezen in de bijlage beneden aan deze pagina.